Free Porn manotobet takbet betcart betboro megapari mahbet betforward 1xbet Cialis Cialis Fiyat

ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Prawo pracy

Praca zdalna z poparciem Sejmu

Sejm przyjął nowelizację Kodeksu pracy, która wprowadza na stałe możliwość pracy zdalnej. Przepisy w tym zakresie przygotowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.  Bardzo się cieszę, że Sejm przyjął przygotowaną przez MRiPS nowelizację Kodeksu pracy, która na stałe wprowadza możliwość pracy...

Zaświadczenia i oświadczenia do wniosku wpis spółdzielni socjalnej do KRS

Opublikowano już przepisy wykonawcze, w których określone zostały wzory zaświadczeń i oświadczeń dołączanych do wniosku o wpis spółdzielni socjalnej do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).   Regulacje właściwe tym zakresie zawarto w rozp. MRiPS z dnia 26 października 2022 r. w sprawie...

Potrącenia z wynagrodzenia za pracę w 2023 roku

Jak co roku, w związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, korekcie ulegną kwoty wolne od potrąceń z pensji pracowniczych. W roku 2023 sytuacja będzie o tyle nietypowa, że minimalna płaca zmieni się dwa razy – od 1...

Wynagrodzenie „przestojowe” w 2023 roku – jak będzie obliczane?

Minimalna płaca w 2023 roku będzie waloryzowana dwukrotnie – od 1 stycznia oraz od 1 lipca tego roku. Minimalne wynagrodzenie za pracę stanowi też podstawę do ustalania innych należności ze stosunku pracy, w tym także tzw. wynagrodzenia przestojowego. Zgodnie z...

Dodatek „nocny” do wynagrodzenia w 2023 roku

Znamy już oficjalne informacje dotyczące kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, które będzie obowiązywać w 2023 roku. Najniższa ustawowa płaca będzie podążać za systematycznie rosnącą inflacją i wzrośnie dwukrotnie w przyszłym roku. Minimalna stawka stanowi także podstawę ustalania dodatku przysługującego...

Świadczenia chorobowe w 2023 roku – minimalna podstawa naliczania

W związku z opublikowaniem aktów prawnych określających kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2023 roku można już ustalić minimalną podstawę służącą do obliczenia świadczeń chorobowych w nadchodzącym roku. Jak wiadomo, minimalna płaca w 2023 roku wzrośnie dwukrotnie: od stycznia oraz...

Odprawa z tytułu zwolnień grupowych – ile maksymalnie wyniesie w 2023 roku?

Minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie w nadchodzącym roku dwukrotnie. Fakt ten jest istotny także dla pracodawców podlegających pod przepisy tzw. ustawy o zwolnieniach grupowych, którzy noszą się z zamiarem redukcji poziomu zatrudnienia, będą oni bowiem zmuszeni do wypłaty odpraw...

Minimalna płaca oraz stawka godzinowa w 2023 roku – ogłoszono obowiązujące kwoty

W Dzienniku Ustaw z dnia 15 września 2022 r. pod pozycją 1952 opublikowano rozp. RM z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r., w którym ustalone...

Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej – aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 20 września 2022 r. pod pozycją 1969 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 5 sierpnia 2022 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r....

Zmiana w Kodeksie pracy wynikająca z przepisów o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich

Dnia 1 września weszły w życie, z pewnymi wyjątkami, przepisy nowej ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz.U. poz. 1700). Wskazany akt prawny przewiduje zmiany w wielu innych ustawach, w tym także w...