ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Uprawnienia rodzicielskie

Urlopy rodzicielskie. Jakie prawa ma ojciec?

Urlop ojcowski Mężczyznom wychowującym dzieci przysługuje urlop ojcowski w wymiarze do dwóch tygodni. Ojcowie mogą skorzystać z tego urlopu w jednej lub dwóch częściach w dowolnie wybranym przez siebie momencie. Mają na to czas do ukończenia przez dziecko 24. miesiąca...

Uprawnienia urlopowe związane z rodzicielstwem

Uprawnienia pracownicze dotyczące urlopów związanych z pełnieniem funkcji rodzicielskich zostały uregulowane w Dziale 8 Kodeksu pracy. Kilka ostatnich nowelizacji k.p. doprowadziło do ustanowienia szeregu zmian korzystnych dla pracowników. Wprowadzono m.in. rozwiązania prawne polegające na: włączeniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego do urlopu...

Czy pracownik musi skorzystać z urlopu ojcowskiego?

Czy pracodawca może zmusić pracownika do korzystania z urlopu ojcowskiego, jeżeli taki urlop mu przysługuje?  Jednym ze szczególnych uprawnień pracowniczych związanych z rodzicielstwem jest prawo do urlopów: macierzyńskiego, na warunkach urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego, rodzicielskiego, wychowawczego, adopcyjnego. Pracownik, któremu przysługuje prawo do...

Przerwa na karmienie dziecka w pracy zdalnej

Od stycznia wracam do pracy na pełny etat. Praca odbywać się będzie zdalnie. Karmię córkę piersią. Czy przysługują mi dwie pół godzinne przerwy w pracy, gdy ta wykonywana jest zdalnie? Jeśli tak, gdzie jest to zapisane w kodeksie. Dziękuję...

Prawo do urlopu wychowawczego i obniżenia etatu

Po urlopie macierzyńskim wróciłam do pracy, jednak przez rok korzystałam z prawa do obniżenie wymiaru zatrudnienia i pracowałam w niższym wymiarze. Moja sytuacja rodzinna skomplikował się i chciałam pójść na normalny urlop wychowawczy. Czy jest to możliwe? Zgodnie z art....

Szczególne uprawnienia pracownicze w zakresie ochrony trwałości stosunku pracy

Przepisy Kodeksu pracy zapewniają ciężarnym pracownicom oraz pracownikom korzystającym z urlopów macierzyńskich i wychowawczych szczególnie wysoki poziom ochrony trwałości zatrudnienia. Aktualnie obowiązujące regulacje Działu VIII k.p. umożliwiają zastosowanie norm gwarantujących podwyższony poziom ochrony stosunku pracy także do pracowników korzystających...

Uprawnienia rodzicielskie pracownika – urlop macierzyński

Zgodnie z przepisem art. 180 § 1 Kodeksu pracy pracownicy przysługuje urlop w wymiarze: 20 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, 31 tygodni - w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, 33 tygodni -...

Czy można wypowiedzieć umowę o pracę pracownicy w ciąży?

Pracownice w ciąży podlegają szczególnej ochronie prawnej. Zgodnie z przepisem art. 177 § 1 k.p. pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające...

Przedłużenie z mocy prawa terminowej umowy o pracę do dnia porodu

Ochrona stosunku pracy kobiety w ciąży odnosi się także do umów, których termin zakończenia przypada przed planowaną datą porodu. W myśl przepisu art. 177 § 3 k.p. umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający...

Prace wzbronione kobietom w ciąży oraz kobietom karmiącym dziecko piersią

Wykaz prac wzbronionych kobietom w ciąży oraz kobietom karmiącym dziecko piersią Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 176 § 1 k.p. kobiety w ciąży i kobiety karmiące dziecko piersią nie mogą wykonywać prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, mogących mieć...