Free Porn manotobet takbet betcart betboro megapari mahbet betforward 1xbet Cialis Cialis Fiyat

ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Odpowiedzialność materialna

Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pracodawcy

Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną wg zasad określonych w przepisach niniejszego rozdziału (art. 114 k.p.). Działanie pracownika, które ma charakter działania umyślnego, niedbałego wykonywania pracy, braku...

Odpowiedzialność za mienie powierzone

W świetle art. 124 § 3 oraz art. 116 k.p. to na pracodawcy ciąży obowiązek wykazania okoliczności uzasadniających odpowiedzialność pracownika oraz wysokość powstałej szkody. Zasady odpowiedzialności za mienie powierzone pracownikowi zostały zawarte w art. 124 k.p., który brzmi:...

Wspólna odpowiedzialność materialna za powierzone mienie

Na zasadach określonych w art. 124 pracownicy mogą przyjąć wspólną odpowiedzialność materialną za mienie powierzone im łącznie z obowiązkiem wyliczenia się. Kwestie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie regulują przepisy art. 124 k.p. (cytowane już wcześniej), jak...

Uwagi ogólne

Do fundamentalnych obowiązków leżących po stronie pracownika zaliczamy (na podstawie art. 100 § 2 pkt 4 k.p.): dbałość o dobro zakładu, ochronę jego mienia, zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Odpowiedzialność materialna...