test

ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Wokół firmy

MRiPS: Pracodawcy mogą już kontrolować trzeźwość swoich pracowników

We wtorek weszły w życie przepisy, które określają zasady kontroli trzeźwości w zakładzie pracy. Regulacje w tym zakresie wypracowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Pomiar zawartości alkoholu w organizmie, pracodawca będzie mógł wykonać przy użyciu alkomatu. To bardzo ważne zmiany...

PIP: Temperatury w pracy

Kwestie dotyczące temperatury w pomieszczeniach pracy reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z § 30 rozporządzenia w pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju...

MRiT: Zaczynamy prekonsultacje rządowego programu dla firm energochłonnych na 2022 r.

Zapraszamy do udziału w prekonsultacjach rządowego programu pomocy przedsiębiorcom energochłonnym, którzy w tym roku ponoszą wysokie koszty związane ze wzrostem cen energii. MRiT wypłaci firmom energochłonnym pomoc publiczną z tytułu wzrostu cen prądu i gazu powyżej 150% zeszłorocznej średniej...

Wynagrodzenie „przestojowe” w 2023 roku – jak będzie obliczane?

Minimalna płaca w 2023 roku będzie waloryzowana dwukrotnie – od 1 stycznia oraz od 1 lipca tego roku. Minimalne wynagrodzenie za pracę stanowi też podstawę do ustalania innych należności ze stosunku pracy, w tym także tzw. wynagrodzenia przestojowego. Zgodnie z...

Świadczenia chorobowe w 2023 roku – minimalna podstawa naliczania

W związku z opublikowaniem aktów prawnych określających kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2023 roku można już ustalić minimalną podstawę służącą do obliczenia świadczeń chorobowych w nadchodzącym roku. Jak wiadomo, minimalna płaca w 2023 roku wzrośnie dwukrotnie: od stycznia oraz...

Kasy rejestrujące w myjniach samochodowych od przyszłego roku

Odraczamy o kolejne cztery miesiące obowiązkowy termin instalacji kas rejestrujących w myjniach samochodowych.Nowy termin to 1 lutego 2023 r.Przesunięcie terminu nie wyklucza możliwości wcześniejszego zainstalowania kas rejestrujących. Podatnicy prowadzący działalność w branży myjni samochodowych mieli obowiązek do 1 października 2022...

MRiT: Pomoc dla przedsiębiorstw w latach 2022–2024 w związku z sytuacją na rynku energii

Rada Ministrów przyjęła przygotowany przez MRiT projekt ustawy o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022–2024. - Nagły wzrost cen gazu i energii elektrycznej wywołany rosyjską agresją na Ukrainę wpływa znacząco na...

MRiT: Nowelizacja ustawy o CEIDG – kolejny krok w stronę cyfryzacji polskich przedsiębiorstw

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, które potrwają do 19 października 2022 r. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) to elektroniczny rejestr przedsiębiorców,...

Wsparcie dla przedsiębiorców znad Odry – Sejm uchwalił ustawę

Sejm uchwalił ustawę o wsparciu finansowym dla przedsiębiorców znad Odry. Firmy nadodrzańskie, których przychód spadł co najmniej o połowę, będą mogły starać się o wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 3010 zł za każdego ubezpieczonego pracownika. „Cieszę się, że tak ważne...

Formularze interaktywne dot. informacji o spółkach nieruchomościowych

Ministerstwo Finansów (MF) udostępniło na podatki.gov.pl formularze interaktywne dla spółek nieruchomościowych i wspólników tych spółek, którzy składają informacje CIT-N1 i PIT-N1 oraz CIT-N2 i PIT-N2.Aby złożyć takie informacje, niezbędne jest posiadanie polskiego identyfikatora podatkowego NIP lub PESEL (w przypadku...