ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

VAT

MF: Dalsze uszczelnienie VAT w sektorze e-commerce przyjęte przez rząd

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy zwiększającej efektywność uszczelnienia podatku VAT.Zgodnie z nim banki i inne instytucje finansowe będą prowadzić, przechowywać i przesyłać do szefa KAS ewidencję wskazanych transakcji płatniczych.Ustawa obejmuje raportowaniem płatności transgraniczne, jeżeli dostawca usług płatniczych zrealizuje w...

MF: Zmiany w projekcie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) po uwagach biznesu

Ministerstwo Finansów przeprowadziło szerokie konsultacje publiczne projektu ustawy wprowadzającej e-fakturę jako powszechny system rozliczania.31 stycznia 2023 r. wdrożenie KSeF było tematem spotkania z cyklu Dialog z Biznesem. Uczestnikom spotkania zaprezentowaliśmy korekty projektu, które są wynikiem rozmów z rynkiem.Propozycja zmian...

MF: Pakiet SLIM VAT 3 przyjęty przez rząd

SLIM VAT 3 to kolejny pakiet rozwiązań mający na celu ułatwienie w rozliczaniu podatku od towarów i usług. Pakiet realizuje wiele postulatów zgłaszanych Ministerstwu Finansów przez przedsiębiorców.Proponujemy m.in. prostsze fakturowanie, zmniejszenie formalności oraz poprawę płynności finansowej firm. Dzięki nowym rozwiązaniom, prowadzenie firmy...

Ministerstwo Finansów – #RokWsparcia: Podatki, Tarcze i Wakacje Kredytowe

Tarcza Antyinflacyjna realnie zmniejszyła rachunki Polaków. W 2023 r. nadal obowiązywała będzie zerowa stawka VAT na żywność. Będą też działały nowe pozapodatkowe mechanizmy osłonowe.Dzięki Niskim Podatkom PIT będzie mniejszy. Od stycznia 2023 r. wprowadzamy kolejne korzystne rozwiązania dotyczące kwoty...

Nowa wersja formularza VAT-REF w związku z wejściem Chorwacji do strefy euro

Informujemy o udostępnieniu nowego formularza VAT-REF(5) W związku z wejściem Chorwacji do strefy euro od 1 stycznia 2023 r. w zakładce e-Deklaracje VAT, została opublikowana nowa wersja formularza VAT-REF (5), która uwzględnia zmiany w walucie w odniesieniu do wskazanych we...

Do końca czerwca 2023 zostanie przedłużony zerowy VAT na żywność

Minister finansów Magdalena Rzeczkowska podpisała rozporządzenie przedłużające utrzymanie „zerowej” stawki VAT na żywność.Rozporządzenie przewiduje także przedłużenie preferencji w VAT dla darowizn na rzecz Ukrainy oraz obniżenie stawki VAT na niektóre produkty nawozowe.Tarcza antyinflacyjna w obecnej postaci obowiązuje do końca...

MF: Zwolnienie z kas fiskalnych i odliczenie VAT dla samorządów przy dystrybucji węgla

Minister Finansów zwalnia gminy z obowiązku stosowania kas rejestrujących online przy sprzedaży preferencyjnej paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowychZwolnienie przysługuje wstecznie – nawet jeśli dostawy były dokonane od 1 lipca 2022 r., pod warunkiem odpowiedniego udokumentowania transakcjiGmina –...

VAT: Moment rozliczenia faktur korygujących in plus

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540). Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z...

Objaśnienia podatkowe w zakresie grup VAT

Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe dotyczące grup VAT (GV).Grupy VAT to jeden z elementów zmian podatkowych, których głównym celem jest pobudzenie oraz wzmocnienie inwestycji i rozwoju.Najważniejszą cechą tego rozwiązania jest wyłączenie z opodatkowania VAT transakcji między członkami grupy. Objaśnienia podatkowe wychodzą naprzeciw oczekiwaniom...

Prawo do odliczenia podatku VAT z faktury wystawionej na osobę fizyczną

Opis stanu faktycznego Wnioskodawczyni od 14 maja 2012 roku prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą (…), NIP (…), PKD 69.20.Z. Działalność polega na świadczeniu usług księgowych. Wnioskodawczyni zatrudnia pracowników na umowę o pracę. Od 15 maja 2012 roku Wnioskodawczyni jest czynnym...