ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Pracownicy tymczasowi

Zawarcie umowy o pracę między APT a pracownikiem tymczasowym

Uzgodnienia między pracodawcą użytkownikiem a agencją pracy tymczasowej » Uzgodnienia poprzedzające zawarcie umowy oraz obowiązki pracodawcy użytkownika W celu zawarcia umowy o pracę między agencją pracy tymczasowej (APT) a pracownikiem tymczasowym pracodawca użytkownik uzgadnia z tą agencją na piśmie: rodzaj pracy, która ma być powierzona...

Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy użytkownika oraz pracownika tymczasowego

Obowiązki i uprawnienia pracodawcy użytkownika Przepisy art. 14 ustawy z dn. 09.07.2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. Nr 166, poz. 1608, z późn. zm.), zwanej dalej u.z.p.t., określają rolę pracodawcy użytkownika jako zwierzchnika pracownika tymczasowego oraz ustalają zakres jego praw i obowiązków. Zgodnie z wymienioną regulacją,...

Odpowiedzialność karna pracodawcy użytkownika

  W postanowieniach art. 27 u.z.p.t. ustalono zakres przedmiotowy wykroczeń, których dopuszczenie się przez pracodawcę użytkownika lub osobę działającą w jego imieniu - podlega karze grzywny. W konsekwencji kara grzywny przewidziana jest w przypadku gdy: nie zapewniono pracownikowi tymczasowemu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w miejscu wyznaczonym...

Przepisy o zatrudnianiu tymczasowym

Zakres stosowania przepisów o zatrudnianiu tymczasowym Ustawa z dn. 09.07.2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. Nr 166, poz. 1608, z późn. zm.), zwana dalej "u.z.p.t.", reguluje: zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawcę, którym jest agencja pracy tymczasowej (dalej jako "APT"), zasady kierowania...