ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Aktualności gospodarcze

OECD – Ocena polskiej gospodarki

Polska z powodzeniem poradziła sobie z wyzwaniem napływu obywateli Ukrainy do kraju, a dzięki wdrożonym rozwiązaniom polityki fiskalnej udało się znacząco ograniczyć negatywny wpływ pandemii i inwazji Rosji na Ukrainę na polską gospodarkę – między innymi te wnioski płyną...

OECD – Ocena polskiej gospodarki

Polska z powodzeniem poradziła sobie z wyzwaniem napływu obywateli Ukrainy do kraju, a dzięki wdrożonym rozwiązaniom polityki fiskalnej udało się znacząco ograniczyć negatywny wpływ pandemii i inwazji Rosji na Ukrainę na polską gospodarkę – między innymi te wnioski płyną...

BIEC: Czynniki zewnętrzne hamują tempo wzrostu cen

Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2022 obniżył się o 1,2 punktu w stosunku do notowań sprzed miesiąca i był to piąty z rzędu i najsilniejszy spadek jego...

Raport KE: Polska redukuje lukę VAT

Komisja Europejska przedstawiła coroczny raport - „VAT GAP in the EU – Report 2022”,który pokazuje wstępne dane dotyczące luki VAT w krajach UE.Jak wskazuje KE w 2020 r. luka VAT zmniejszyła się o 1,4 pkt. w stosunku do 2019...

Trzecia rata z puli 13, 7 mld zł dodatkowych środków wcześniej na kontach JST

9 grudnia br. na rachunki bankowe JST Ministerstwo Finansów przekazało trzecią ratę dodatkowych dochodów JST w wysokości blisko 4.557,7 mln zł.To o 3 tygodnie wcześniej niż pierwotnie planował resort.Łącznie JST otrzymały prawie 13,7 mld zł. 9 grudnia br. przekazano do...

Potrącenia z wynagrodzenia za pracę w 2023 roku

Jak co roku, w związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, korekcie ulegną kwoty wolne od potrąceń z pensji pracowniczych. W roku 2023 sytuacja będzie o tyle nietypowa, że minimalna płaca zmieni się dwa razy – od 1...

Od dzisiaj można składać wniosek o dodatek elektryczny

Od 1 grudnia 2022 r. można składać wnioski o dodatek elektryczny. Jego rolą jest wsparcie gospodarstw domowych w związku z koniecznością zakupu energii elektrycznej w sytuacji jej rosnących cen. Dodatek elektryczny to jednorazowe wsparcie finansowe dla odbiorców, dla których głównym...

MF przekazało drugą ratę z puli 13, 7 mld zł dodatkowych środków dla JST

10 listopada br. przekazaliśmy 4.557,7 mln zł do JST, które stanowią drugą ratę dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT.To ponad 4,5 mld zł dodatkowych środków.Pierwsza rata przekazana została 7 października br., a trzecia zostanie wypłacona do...

BIEC: Ceny surowców i oczekiwania inflacyjne zdecydowały o spadku wskaźnika

Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2022 obniżył się o 0,2 punktu w stosunku do notowań sprzed miesiąca i był czwartym z rzędu miesiącem, kiedy jego wartości nieznacznie...

MRiRW: Pomoc na start działalności gospodarczej dla właścicieli statków rybackich

Przypominamy: do 15 listopada 2022 r. właściciele albo współwłaściciele statków rybackich mogą składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej na rozpoczęcie wykonywania działalności gospodarczej. Dla kogo? Pomoc jest skierowana do właściciela albo współwłaściciela statku rybackiego, który: jest wpisany do rejestru statków rybackich;ma nadany...