ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Zmiany prawa

Zaświadczenia i oświadczenia do wniosku wpis spółdzielni socjalnej do KRS

Opublikowano już przepisy wykonawcze, w których określone zostały wzory zaświadczeń i oświadczeń dołączanych do wniosku o wpis spółdzielni socjalnej do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).   Regulacje właściwe tym zakresie zawarto w rozp. MRiPS z dnia 26 października 2022 r. w sprawie...

Dodatek „nocny” do wynagrodzenia w 2023 roku

Znamy już oficjalne informacje dotyczące kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, które będzie obowiązywać w 2023 roku. Najniższa ustawowa płaca będzie podążać za systematycznie rosnącą inflacją i wzrośnie dwukrotnie w przyszłym roku. Minimalna stawka stanowi także podstawę ustalania dodatku przysługującego...

Kodeks wykroczeń 2022 – nowa wersja przepisów

W Dzienniku Ustaw z dnia 20 października 2022 r. pod pozycją 2151 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 28 września 2022 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 20 maja 1971 r....

Kodeks postępowania administracyjnego – ogłoszono zaktualizowane przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 27 września 2022 r. pod pozycją 2000 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 14 września 2022 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r....

Zmiana w Kodeksie pracy wynikająca z przepisów o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich

Dnia 1 września weszły w życie, z pewnymi wyjątkami, przepisy nowej ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz.U. poz. 1700). Wskazany akt prawny przewiduje zmiany w wielu innych ustawach, w tym także w...

Zapobieganie i zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi – aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 8 sierpnia 2022 r. pod pozycją 1657 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 23.06.2022 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu...

Służba cywilna – ogłoszono najnowszą wersję ustawy

W Dzienniku Ustaw z dnia 11 sierpnia 2022 r. pod pozycją 1691 ogłoszono obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 07.07.2022 r., w załączniku do którego zawarto nową, urzędowo ujednoliconą wersję ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie...

Kodeks cywilny 2022 – aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 29 czerwca 2022 r. pod pozycją 1360 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 09.06.2022 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks...

Państwowa Inspekcja Pracy – aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 1 sierpnia 2022 r. pod pozycją 1614 ogłoszono obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 23.06.2022 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej...

Związki zawodowe – nowe aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 20 kwietnia 2022 r. pod pozycją 854 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 23 marca 2022 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 23 maja 1991 r....