ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Urlopy i zwolnienia - pytania i odpowiedzi

Zaległy urlop pracownik musi dostać do 30 września

Zgodnie z art. 168 k.p. urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym odpowiednio w planie urlopów lub po porozumieniu z pracownikiem (art. 163 k.p.) należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego. Przypomnijmy, że przywołana zasada nie ma...

Zwolnienie lekarskie dłuższe niż 30 dni

Jestem na zwolnieniu lekarskim. W sumie są to dwa zwolnienia z powodu tej samej choroby, a razem liczba dni zwolnienia wynosi 37. Do pracy mam wrócić 1 stycznia. Czy muszę wykonać jakieś badania przed powrotem do pracy? Kiedy okres zwolnienia...

Przesunięcie terminu urlopu w czasie ferii

Chcę pójść na urlop w styczniu, choć początkowo planowałem wziąć urlop w lutym w czasie ferii zimowych dzieci. Jednak w związku ze zmianą terminu ferii chciałbym wziąć urlop w styczniu. Jednak w tym czasie wielu pracowników korzysta z urlopu....

Staż urlopowy

Pracuję już od 2 lat u tego samego pracodawcy. Proszę o informację kiedy będzie mi przysługiwało 26 dni urlopu wypoczynkowego? Odnosząc się do zadanego pytania należy wyjaśnić, że warunki nabywania urlopu zostały określone w art. 154 ustawy z dnia 26...

Wykorzystanie urlopu wypoczynkowego a plan urlopowy

Pracuję już kilka lat i w związku z tym przysługuje mi 26 dniu urlopu. Czy mogę wykorzystać cały urlop jednorazowo, tzn. pójść na cały miesiąc na urlop?   Według z art. 163 Kodeksu pracy urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem...

Czy na umowie zleceniu przysługuje płatny urlop?

Umowa zlecenie to rodzaj umowy cywilnoprawnej, która została uregulowana w Kodeksie cywilnym. Zleceniobiorcy nie są objęci ochroną przepisów Kodeksu pracy. Odnosi się to również do kwestii urlopów. Co do zasady osobie pracującej na podstawie umowy zlecenia nie przysługuje płatny urlop wypoczynkowy....

Wniosek pracownika o przesunięcie urlopu – czy pracodawca musi go uwzględnić?

Przesunięcie urlopu wypoczynkowego może nastąpić w związku z wystąpienie przesłanki warunkującej obligatoryjną zmianę terminu urlopu, np. choroba pracownika, w wyniku decyzji pracodawcy po wystąpieniu nadzwyczajnych okoliczności, w celu zapewnienia prawidłowego toku pracy, lub po zwarciu porozumienia pomiędzy pracodawcą i...

Czy przebywając na zwolnieniu lekarskim można wyjechać na wczasy?

Bardzo często wyjazdy wypoczynkowe organizowane są z dużym wyprzedzeniem. Nie da się wykluczyć sytuacji, w której na niedługo przed wczasami pracownik zachoruje i otrzyma zwolnienie lekarskie. Nie oznacza to jednak, że musi rezygnować z wcześniej zaplanowanych wczasów. Wyjazd w...

Ile urlopu wypoczynkowego przysługuje po dłuższej nieobecności w pracy?

Jeśli pracownik jest nieobecny w pracy co najmniej miesiąc, z przyczyn określonych w przepisie art. 1552 Kodeksu pracy, tj.: urlopu bezpłatnego, urlopu wychowawczego, odbywania zasadniczej służby wojskowej lub jej form zastępczych, służby przygotowawczej, okresowej służby wojskowej, terytorialnej służby wojskowej...

Urlop na żądanie – czy to dodatkowe 4 dni urlopu, czy jest to część urlopu wypoczynkowego?

Każdemu pracownikowi przysługuje 4 dni urlopu na żądanie w ciągu roku kalendarzowego. Nie jest to jednak dodatkowy urlop, który można wykorzystać obok urlopu wypoczynkowego (co w zasadzie oznaczałoby, że zamiast 20 czy 26 dni urlopu pracownikowi przysługuje odpowiednio 24...