ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Ubezpieczenia

Zasiłki i świadczenia: Zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

„Czy becikowe oraz kosiniakowe należy się każdej kobiecie, która wychowuje samotnie dziecko? O jakie zasiłki/zapomogi może starać się kobieta, która samotnie wychowuje dziecko?” Jeśli idzie o becikowe to potoczna nazwa jednorazowej zapomogi z tytułu ... (...) urodzenia się żywego dziecka. Zasady...

Firmy: Interpretacja prawa zasiłkowego w ZUS

„Jestem właścicielem jednoosobowej działalności gospodarczej i niestety choruję, jestem na zwolnieniu lekarskim od 10.12.2021 r. i mam zaplanowaną operację kręgosłupa na maj 2022 r. Tteraz mój mąż jest moim pełnomocnikiem, czyli wystawia faktury, reprezentuje mnie w urzędach, podpisuje dokumenty...

Przedsiębiorcy: Polski Ład, a składka zdrowotna

„Czy prowadzący działalność gospodarczą i rozliczający się miesięcznie spisami towarów składkę zdrowotną będzie płacił od dochodu jaki wyjdzie mu po rozliczeniu spisów? Bo od takiego dochodu płaci podatek. Proszę podać gdzie mogę to znaleźć? Czy jak autohandel rozlicza się...

Komunikacyjne polisy ubezpieczeniowe i problem z odszkodowaniem

„TU odmawia mi zwrotu kosztów za wynajem pojazdu zastępczego powołując się na art. 361 K.c. Wypłaty odszkodowania jeszcze nie otrzymałam jedynie decyzję o zakwalifikowaniu szkody jako całkowitej 23.03.2021 r. Towarzystwo daje pojazd zastępczy mi od tego czasu plus 7...

Pracodawcy i zaległe składki ZUS

„Zleceniodawca X w 2016 r. zatrudnił zleceniobiorcę na umowę zlecenie. Zleceniobiorca złożył oświadczenie, że otrzymuje minimalne wynagrodzenie, które jest oskładkowane, dlatego też od umowy zlecenie nie były naliczane składki na ubezpieczenie społeczne. Obecnie okazało się, że ten zleceniodawca Y...

Ekspert ubezpieczenia: Likwidacja szkody komunikacyjnej

„Miałem kolizję komunikacyjną, kierowca tira wpadł w poślizg i uderzył w tył mojego samochodu. Jego ubezpieczyciel (PZU) na podstawie 5 zdjęć zrobionych i przesłanych przeze mnie dokonał kalkulacji na kwotę 3.925,81 zł i przelał te środki na moje konto...

Ubezpieczenia i analiza potrzeb Klientów

„Jako multiagent ubezpieczeniowy jestem obowiązana przeprowadzać analizę potrzeb zawierając umowę ubezpieczenia, druk taki posiadam, ale chciałabym go przeanalizować, czy jest poprawny?” Obowiązek przeprowadzania przez dystrybutora ubezpieczeń (np. agenta lub brokera ubezpieczeniowego) badania potrzeb ubezpieczonego ma za zadanie umożliwić potencjalnemu klientowi...

Leasing i odszkodowanie AC, a VAT

„Spółka jest leasingobiorcą ciągnika rolniczego, w którym została wybita szyba. Szkoda została zgłoszona z ubezpieczenia Autocasco. Ubezpieczyciel zapłacił za szkodę do leasingu (formalnemu właścicielowi pojazdu) wartość netto faktury za naprawę. Obecnie firma, która dokonała naprawy i wystawiła fakturę zwraca...

PPK a umowa zlecenie z własnym pracownikiem

„Czy od umowy zlecenia z własnym pracownikiem należy potrącać składki na PPK? Czy pracownik, mimo złożonej deklaracji o potrącaniu składek na PPK z wynagrodzenia, może zrezygnować z potrącania składek na PPK z umowy zlecenia?” Odpowiadając na pytanie Czytelnika, w ocenie...

Roczne premie lojalnościowe dla pracowników budowlanki

„Otrzymaliśmy dokument z Belgii z informacją o zgłoszeniu nas przez firmę, że zamierza nas zatrudnić jako podwykonawców. Jednakowoż na kolejnej stronie jest informacja o możliwości potrącenia wypłaty z tytułu nie opłacania składek jednak zamawiający ma firmę belgijską, a nasza...