Free Porn manotobet takbet betcart betboro megapari mahbet betforward 1xbet Cialis Cialis Fiyat

ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Prawo pracy

Wynagrodzenia lekarzy rezydentów – zmiany od 1 lipca 2022 r.

W Dzienniku Ustaw z dnia 28 lipca 2022 r. pod pozycją 1579 opublikowano nowe przepisy wykonawcze przewidujące podwyższenie wysokości zasadniczego miesięcznego wynagrodzenia lekarzy, w tym lekarzy dentystów, odbywających specjalizacje w ramach rezydentury. Zgodnie z § 1 nowego rozp. MZ z...

Nakłanianie pracownika do rezygnacji z PPK może skończyć się interwencją inspektora pracy

Z dniem 4 czerwca br. weszły w życie zmiany nadające nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy (PIP). Inspektor pracy będzie mógł ścigać wykroczenia polegające na nakłanianiu pracowników do rezygnacji z oszczędzania w pracowniczych planach kapitałowych (PPK). Wspomniane modyfikacje prawne wynikają z...

Ministerstwo Sprawiedliwości: Projekt ustawy o franczyzie

- Wolny rynek to nie wolna amerykanka. Chcemy równości uczestników tego rynku, zarówno wielkich sieci, jak i drobnych przedsiębiorców, którzy decydują się na zawarcie umowy franczyzy. Właśnie w imię równości i sprawiedliwości został przygotowany projekt ustawy, skoro próby samoregulacji...

Zaległy urlop pracownik musi dostać do 30 września

Zgodnie z art. 168 k.p. urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym odpowiednio w planie urlopów lub po porozumieniu z pracownikiem (art. 163 k.p.) należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego. Przypomnijmy, że przywołana zasada nie ma...

Prawo upadłościowe – nowe aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 20 lipca 2022 r. pod pozycją 1520 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 09.06.2022 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo...

Państwowa Inspekcja Pracy – aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 1 sierpnia 2022 r. pod pozycją 1614 ogłoszono obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 23.06.2022 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej...

Opłaty pobierane od cudzoziemców za wydanie i wymianę dokumentów – nowe przepisy wykonawcze

Opublikowano właśnie nowe przepisy wykonawcze określające m.in. wysokość opłat pobieranych od cudzoziemców za wydanie i wymianę karty pobytu, czy polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca. Nowe regulacje zostały zawarte w rozp. MSWiA z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie opłat...

Czas pracy kierowców – Aktualne jednolite przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 13 lipca 2022 r. pod pozycją 1473 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 09.06.2022 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie...

Zezwolenia na pracę cudzoziemców – nowe przepisy wykonawcze

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostały nowe regulacje wykonawcze dotyczące zezwoleń na pracę cudzoziemca oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy obcokrajowcowi. Przepisy te wydano na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy...

Dieta z tytułu krajowej podróży służbowej – podwyższenie stawki

Po wielu latach braku waloryzacji stawki diety w czasie krajowej podróży służbowej przeznaczonej na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia sytuacja uległa zmianie – właśnie opublikowano przepisy nowelizujące wspomnianą stawkę. Zmiana dotyczy jednego z zapisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS)...