ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Uczniowie

Wstępne wyniki egzaminów maturalnych

Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wstępne wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzonego w terminie głównym, tj. w maju 2022 r. Maturę zdało 78,2 proc. uczniów. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych przystąpiło 268 257 tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych (liceów ogólnokształcących, techników i branżowej szkoły II stopnia) oraz 34 obywateli Ukrainy. – Matura była...

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2022

Centralna Komisja Egzaminacyjna przedstawiła dziś, 1 lipca br. wstępne wyniki przeprowadzonego w maju br. egzaminu ósmoklasisty.  Do egzaminu ósmoklasisty w sesji głównej (24-26 maja 2022 r.) przystąpiło ok. 502 900 spośród 518 000 uczniów VIII klasy szkoły podstawowej (ok. 97 proc.), w tym 6 150 uczniów-obywateli Ukrainy. Ok. 478 100...

MEiN: Szkolnictwo zawodowe i terminy zaświadczeń lekarskich

Resort edukacji wydał przepisy, dzięki którym kandydaci do szkół prowadzących kształcenie zawodowe zyskali dodatkowy czas na dostarczenie zaświadczenia lub orzeczenia z wynikami badań lekarskich lub psychologicznych. Dokumenty te będą mogli przedłożyć w ... (...) wybranej szkole do 23 września, czyli w terminie późniejszym niż ustalony przez kuratora oświaty. Jest to udogodnienie...

Szkoły: Mniej lekcji w językach obcych

Dla uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych organizowana jest nauka języka mniejszości, m.in. w formie dodatkowych lekcji, w wymiarze trzech godzin tygodniowo. Od 01.09.2022 r. wyjątkiem będą uczniowie należący do ... (...) mniejszości niemieckiej, ponieważ wymiar dodatkowych lekcji języka niemieckiego zostanie zmniejszony do jednej godziny – to efekt rozporządzenia MEiN...

Szkoły: Nowości na egzaminach 2022

W roku szkolnym 2021/2022 egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny zostaną przeprowadzone na podstawie ograniczonego zakresu wymagań egzaminacyjnych. Przed sesją egzaminacyjną opublikowane zostaną opracowane przez MEiN, CKE oraz GIS wytyczne w sprawie organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w 2022 r. Z uwagi na przedłużający się okres nauki zdalnej, w 2021 r. egzaminy...

Szkolnictwo branżowe: Sześć nowych zawodów

Zawody, o których mowa poniżej, należą do ... (...) branży budowlanej i branży transportu wodnego: monter konstrukcji targowo-wystawienniczych, technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego, technik montażu i automatyki stolarki budowlanej, technik izolacji przemysłowych, technik elektroautomatyk okrętowy, technik przemysłu jachtowego. Nowe zawody zostały wprowadzone do systemu oświaty na wniosek resortów rozwoju i technologii oraz...

Domy wczasów dziecięcych status placówek i ich użytkowników

Dnia 01.01.2022 r. weszły w życie przepisy precyzujące definicje domu wczasów dziecięcych oraz wychowanków tych placówek, a także określające minimalny czas pobytu uczniów w ... (...) DWD na 6 dni. Chodzi o dwie nowelizacje: MEiN z dn. 11.05.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych,...

Resort cyfryzacji: Ferie z programowaniem

Od dziś do 27 lutego na feriach przebywają jeszcze uczniowie z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego oraz śląskiego. To jednak nie znaczy, że musi być nudno! Jeśli szukacie inspiracji na ten wolny czas, ministerstwo cyfryzacji ma dla Was propozycję - zacznijcie przygodę z programowaniem. Na stronie gov.pl/koduj czeka wiele inspirujących materiałów, które pozwolą...

MEiN: Szkolnictwo branżowe i kolejne nowe zawody

Monter konstrukcji targowo-wystawienniczych, Technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego, Technik montażu i automatyki stolarki budowlanej, Technik izolacji przemysłowych, Technik elektroautomatyk okrętowy i Technik przemysłu jachtowego to 6 nowych zawodów wprowadzonych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie w tej sprawie. Wprowadzenie nowych zawodów to odpowiedź na potrzeby...

Wypoczynek dzieci i młodzieży. Trwają ferie zimowe

W poniedziałek, 31 stycznia zimowy odpoczynek rozpoczął się dla dzieci i młodzieży z kolejnych czterech województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego. Niezależnie od tego, czy uczniowie będą wyjeżdżali na zorganizowany wypoczynek, spędzą ferie w domu lub na półkoloniach, ważne jest zachowanie podstawowych zasad i przepisów bezpieczeństwa. Baza wypoczynku Ministerstwo Edukacji i...