Roczne premie lojalnościowe dla pracowników budowlanki

Delegowanie pracowników do Belgii i potrącenia na opłacanie składek.

36

„Otrzymaliśmy dokument z Belgii z informacją o zgłoszeniu nas przez firmę, że zamierza nas zatrudnić jako podwykonawców. Jednakowoż na kolejnej stronie jest informacja o możliwości potrącenia wypłaty z tytułu nie opłacania składek jednak zamawiający ma firmę belgijską, a nasza firma jest Polska. Czy takie potrącenia obejmują również nas?”

Składki ubezpieczeniowe za granicą: National Social Security Office.

Polscy pracownicy delegowani do pracy w Belgii podlegają obowiązkowej rejestracji w systemie Limosa. Równocześnie wraz ze złożeniem deklaracji dopełniony zostaje wymóg zarejestrowania działalności w OPOC (Office Patronal d’Organisation et de Contrôle des Régimes de Sécurité d’Existence), we Flandrii nazywanej PDOK (Patronale Dienst voor organisatie en controle van de bestaanszekerheidsstelsels). Jednym z podstawowych zadań przywołanych instytucji jest wypłacanie tzw. …

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.