Pracodawcy i zaległe składki ZUS

Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia oraz składki ZUS obciążające płatnika składek.

39

„Zleceniodawca X w 2016 r. zatrudnił zleceniobiorcę na umowę zlecenie. Zleceniobiorca złożył oświadczenie, że otrzymuje minimalne wynagrodzenie, które jest oskładkowane, dlatego też od umowy zlecenie nie były naliczane składki na ubezpieczenie społeczne. Obecnie okazało się, że ten zleceniodawca Y w niektórych miesiącach wypłacał zleceniobiorcy dwa wynagrodzenia 01.02.2016 r. i 28.02.2016 r., a za marzec nie było wynagrodzenia. ZUS wystąpił z pismem o naliczenie składek w miesiącu marcu 2016 r. W związku z tym zleceniodawca X musi dokonać takich korekt i naliczeń, mimo tego, że miał oświadczenie od Zleceniobiorcy? Czy może w związku z tym dochodzić roszczeń od Zleceniobiorcy, jeśli świadczenie było wykonane w 2016r.? Czy może też dochodzić roszczeń w związku z odsetkami, które będzie musiał zapłacić? Czy ma znaczenie, że Zleceniobiorca nieumyślnie wprowadził w błąd Zleceniodawcę składając mu takie oświadczenie (nie miał takiej wiedzy)? Co w sytuacji, gdy kilku Zleceniodawców otrzymało takie pismo, czy wszyscy mają obowiązek naliczania składek? Czy Zleceniobiorca może mieć jakieś roszczenie do Zleceniodawcy, że wykonał wypłatę za różne miesiące w tym samym miesiącu? Czy jakieś roszczenia może mieć, jeśli w ten sposób były robione w 2017 r. a umowa zlecenie była zawarta na dłużej niż 1 miesiąc i Zleceniodawca miał obowiązek wykonywania wypłat przynajmniej raz w miesiącu?”

Wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia zalicza się w ciężar kosztów miesiąca, którego dotyczą. Tak samo ujmuje się składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez zleceniobiorcę. Nie ma przy tym znaczenia, że zobowiązanie wobec zleceniobiorcy oraz składki ZUS zostały zapłacone w następnych miesiącach.

Oznacza to, że wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za …

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.