Ubezpieczenia i analiza potrzeb Klientów

Prawo unijne: Sposoby przeprowadzenia analizy potrzeb Klientów.

43

„Jako multiagent ubezpieczeniowy jestem obowiązana przeprowadzać analizę potrzeb zawierając umowę ubezpieczenia, druk taki posiadam, ale chciałabym go przeanalizować, czy jest poprawny?”

Obowiązek przeprowadzania przez dystrybutora ubezpieczeń (np. agenta lub brokera ubezpieczeniowego) badania potrzeb ubezpieczonego ma za zadanie umożliwić potencjalnemu klientowi podjęcie racjonalnej decyzji co do wyboru danego ubezpieczenia, które w największym stopniu spełnia jego potrzeby. Regulacje prawne dotyczące analizy potrzeb klienta przeprowadzanej przez agentów ubezpieczeniowych zostały zawarte w …

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.