PPK a umowa zlecenie z własnym pracownikiem

Pracownik i zleceniobiorca, a składki z wynagrodzenia z umowy o pracę oraz z umowy zlecenia do PPK.

130

„Czy od umowy zlecenia z własnym pracownikiem należy potrącać składki na PPK? Czy pracownik, mimo złożonej deklaracji o potrącaniu składek na PPK z wynagrodzenia, może zrezygnować z potrącania składek na PPK z umowy zlecenia?”

Odpowiadając na pytanie Czytelnika, w ocenie Autora dla pracownika, który jest jednocześnie zleceniobiorcą u tego samego podmiotu podstawą obliczenia wpłat do PPK powinno być …

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.