https://www.fapjunk.com https://fapmeister.com

ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Odpowiedzi ekspertów oświatowych

Zasady prowadzenia placówek doskonalenia nauczycieli

„Jako organ prowadzący niepubliczne przedszkole oraz niepubliczną szkołę podstawową, chcę rozszerzyć pakiet usług i stworzyć ośrodek doskonalenia nauczycieli oraz poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Jakie wymogi formalne należy spełnić, jaką dokumentację przygotować, itp., aby zarejestrować ww. placówki? Kto wydaje pozwolenia?” Do placówek doskonalenia...

Uchybienia przeciwko porządkowi w pracy

„W X 2021 r. zatrudniłam nauczyciela świetlicy. Pracownik był skierowany do szkoły z urzędu pracy. Nauczyciel notorycznie spóźnia się do pracy. Zdarza się, że nie przyjeżdża na 2-3 lekcje, na których powinien być od rana. Nie odbiera telefonów, nie...

Komu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne?

„Dnia 05.10.2020 roku zostało mi powierzone stanowisko dyrektora szkoły w innej miejscowości, niż ta w której pracowałam. Pracuję na podstawie przeniesienia ze szkoły do szkoły. Nie byłam ponownie zatrudniana. W roku 2021 otrzymałam dodatkowe wynagrodzenie ze poprzedniej szkoły za...

Wynagradzanie pracowników samorządowych – nowe rozporządzenie

Dnia 01.11.2021 r. weszło w życie rozporządzenie RM w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych – dalej jako „r.w.p.s”. Wydanie nowego aktu stało się konieczne, ponieważ ustawa z dn. 17.09.2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe...

Nauczyciele: Dodatkowe wynagrodzenie roczne

„Ponownie zwracam się do Państwa w kwestii "13" pensji dla nauczyciela. 25.10.2021 r. otrzymałam informację zwrotną w tej sprawie, odpowiedź z Państwa strony dotycząca tej kwestii brzmiała, że nauczyciel zatrudniony po 1 września nie nabywa praw do "13" pensji,...

Niepubliczne przedszkola i kwalifikacje nauczyciela

„Niepubliczne przedszkole zatrudnia osobę, która ukończyła szkołę policealną o specjalności asystent nauczania przedszkola. Pani pracuje na tym stanowisku w niepublicznym przedszkolu 4 lata. Czy w/w Pani z takim wykształceniem i stażem pracy może samodzielnie wykonywać pracę na stanowisku nauczyciel...

Szkoła i przejście nauczyciela na emeryturę

Zgodnie z ... (...) art. 88 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela - „nauczyciele mający trzydziestoletni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze, zaś nauczyciele szkół, placówek, zakładów specjalnych oraz zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich – dwudziestopięcioletni...

Szkoły: 13 pensja dla nauczycieli

„Bardzo proszę o wykładnię w sprawie wypłaty "13" pensji dla nauczyciela. Czy należy wypłacić trzynastkę nauczycielowi w przypadku: 1/ Zatrudnienia od 01.-30.09.2021 r.; 2/ Zatrudnienia od 01.11.-31.12.2021 r.” Na podstawie ... (...) art. 48 ustawy Karta Nauczyciela - „nauczycielowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie...

Nauczyciele: Rozpoczęcie stażu na dyplomowanego

„Nauczyciel mianowany od dnia 27.07.2020 roku do dnia 25.07.2021 r. przebywa na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim. Od dnia 26.07.2021 r. do dnia 03.11.2021 r. nauczyciel będzie wykorzystywał uzupełniający urlop wypoczynkowy. Czy nauczyciel może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego...

Uczniowie i nauczanie domowe

„Ponowne rozpoczęcie nauczania domowego. Czy uczeń szkoły podstawowej mieszkający poza granicą Polski realizujący nauczanie domowe w polskim systemie oświaty, który przerwał nauczanie domowe (otrzymał decyzję cofającą zezwolenie) z powodu usprawiedliwionego nie przystąpienia do egzaminów klasyfikacyjnych w ustalonym termie z...