ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Odpowiedzi ekspertów oświatowych

Zasady prowadzenia placówek doskonalenia nauczycieli

„Jako organ prowadzący niepubliczne przedszkole oraz niepubliczną szkołę podstawową, chcę rozszerzyć pakiet usług i stworzyć ośrodek doskonalenia nauczycieli oraz poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Jakie wymogi formalne należy spełnić, jaką dokumentację przygotować, itp., aby zarejestrować ww. placówki? Kto wydaje pozwolenia?” Do placówek doskonalenia...

Uchybienia przeciwko porządkowi w pracy

„W X 2021 r. zatrudniłam nauczyciela świetlicy. Pracownik był skierowany do szkoły z urzędu pracy. Nauczyciel notorycznie spóźnia się do pracy. Zdarza się, że nie przyjeżdża na 2-3 lekcje, na których powinien być od rana. Nie odbiera telefonów, nie...

Komu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne?

„Dnia 05.10.2020 roku zostało mi powierzone stanowisko dyrektora szkoły w innej miejscowości, niż ta w której pracowałam. Pracuję na podstawie przeniesienia ze szkoły do szkoły. Nie byłam ponownie zatrudniana. W roku 2021 otrzymałam dodatkowe wynagrodzenie ze poprzedniej szkoły za...

Wynagradzanie pracowników samorządowych – nowe rozporządzenie

Dnia 01.11.2021 r. weszło w życie rozporządzenie RM w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych – dalej jako „r.w.p.s”. Wydanie nowego aktu stało się konieczne, ponieważ ustawa z dn. 17.09.2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe...

Nauczyciele: Dodatkowe wynagrodzenie roczne

„Ponownie zwracam się do Państwa w kwestii "13" pensji dla nauczyciela. 25.10.2021 r. otrzymałam informację zwrotną w tej sprawie, odpowiedź z Państwa strony dotycząca tej kwestii brzmiała, że nauczyciel zatrudniony po 1 września nie nabywa praw do "13" pensji,...

Niepubliczne przedszkola i kwalifikacje nauczyciela

„Niepubliczne przedszkole zatrudnia osobę, która ukończyła szkołę policealną o specjalności asystent nauczania przedszkola. Pani pracuje na tym stanowisku w niepublicznym przedszkolu 4 lata. Czy w/w Pani z takim wykształceniem i stażem pracy może samodzielnie wykonywać pracę na stanowisku nauczyciel...

Szkoła i przejście nauczyciela na emeryturę

Zgodnie z ... (...) art. 88 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela - „nauczyciele mający trzydziestoletni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze, zaś nauczyciele szkół, placówek, zakładów specjalnych oraz zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich – dwudziestopięcioletni...

Szkoły: 13 pensja dla nauczycieli

„Bardzo proszę o wykładnię w sprawie wypłaty "13" pensji dla nauczyciela. Czy należy wypłacić trzynastkę nauczycielowi w przypadku: 1/ Zatrudnienia od 01.-30.09.2021 r.; 2/ Zatrudnienia od 01.11.-31.12.2021 r.” Na podstawie ... (...) art. 48 ustawy Karta Nauczyciela - „nauczycielowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie...

Nauczyciele: Rozpoczęcie stażu na dyplomowanego

„Nauczyciel mianowany od dnia 27.07.2020 roku do dnia 25.07.2021 r. przebywa na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim. Od dnia 26.07.2021 r. do dnia 03.11.2021 r. nauczyciel będzie wykorzystywał uzupełniający urlop wypoczynkowy. Czy nauczyciel może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego...

Uczniowie i nauczanie domowe

„Ponowne rozpoczęcie nauczania domowego. Czy uczeń szkoły podstawowej mieszkający poza granicą Polski realizujący nauczanie domowe w polskim systemie oświaty, który przerwał nauczanie domowe (otrzymał decyzję cofającą zezwolenie) z powodu usprawiedliwionego nie przystąpienia do egzaminów klasyfikacyjnych w ustalonym termie z...