ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Aktualności gospodarcze

MF: Wycena obligacji w USD

Ministerstwo Finansów informuje, że 8 listopada br. dokonano wyceny 5-letnich i 10-letnich obligacji benchmarkowych nominowanych w dolarach amerykańskich o terminie wykupu 16 listopada 2027 r. oraz 16 listopada 2032 r. Łączna wartość nominalna nowej emisji obligacji wyniosła 3 mld...

Wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie

Minister Sprawiedliwości (MS) podał do wiadomości publicznej wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w stosunku rocznym.   Dane dotyczące powyższego zakresu przedmiotowego zostały zawarte w obwieszczeniu MS z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (M.P. z...

Ustawa węglowa wchodzi w życie

Gminy, spółki gminne i związki gminne będą mogły kupować węgiel od importerów za nie więcej niż 1,5 tys. zł za tonę i sprzedawać go w cenie nie wyższej niż 2 tys. zł za tonę.   W terminie 3 dni roboczych od...

Zmiany w Funduszu Edukacji Finansowej

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji zmierzający do zmiany zasad funkcjonowania Funduszu Edukacji Finansowej. Zakładają one m.in. przekształcenie go w państwowy fundusz celowy, którego dysponentem będzie Minister Finansów.Projekt zawiera również rozwiązania, które polepszą system ochrony klientów rynku finansowego.  Rada Ministrów przyjęła 11...

7 października Sejm przyjął ustawę zamrażającą ceny prądu

Sejm przyjął 7 października 2022 roku ustawę przewidującą zamrożenie cen energii elektrycznej w 2023 roku w ramach tzw. Tarczy Solidarnościowej. Nowe przepisy przełożą się na brak wzrostu kosztów energii dla większości polskich rodzin. Nie zapłacą one wyższych rachunków za...

Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za II kwartał 2022 roku

Minister Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS) opublikował wysokość wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za II kwartał br. Informację dotyczącą wysokości wspomnianego wskaźnika ogłoszono na podstawie art. 25 ust. 12 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i...

BIEC: Wysokie prawdopodobieństwo recesji

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce we wrześniu 2022 roku spadł o 0,7 punktu w stosunku do wartości sprzed miesiąca. Negatywne tendencje w gospodarce utrwalają się i pogłębiają, a prawdopodobieństwo wystąpienia recesji wynosi...

Dodatek węglowy – rząd przekazał środki na wypłaty

Polacy ubiegający się o dodatek węglowy mogą spodziewać się w najbliższym czasie wypłat na swoje konta. Środki na ten cel zostały już przekazane wojewodom. Apelujemy do samorządów o ich sprawną dystrybucję. Pierwsza transza środków na dodatek węglowy wynosi 9,5 mld...

MRiRW: Rezygnacja ze zmiany przepisów dotyczących biopaliw

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk poinformował, że projekt ustawy zmieniającej przepisy dotyczące biopaliw nie będzie procedowany. W mocy pozostaną dotychczas obowiązujące przepisy. Jak poinformował Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w związku z rezygnacją z nowelizacji przepisów w...

Składki na ubezpieczenie KRUS w IV kwartale 2022 roku

Dnia 6 września 2022 roku Poz. 854 opublikowano obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) z dnia 1 września 2022 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2022 r. (M.P. poz....