ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Aktualności gospodarcze

Jak sprawdzić przyszłego zagranicznego kontrahenta i zmniejszyć ryzyko transakcji?

Wiedza o przyszłym partnerze biznesowym powinna być w swoim zakresie co najmniej równa tej uzyskiwanej o kontrahencie pochodzącym z Polski. Należy mieć tu szczególnie na uwadze, wiedzę o charakterze ustroju prawnego podmiotów, z którymi chcemy rozpocząć współpracę, dane dotyczące...

Roboty budowlane i obowiązek podatkowy

Czy w odniesieniu do realizowanych przez firmę robót obowiązek podatkowy od towarów i usług należy rozpoznać zgodnie z art.1 9 ust. 13 pkt 2 lit. d) ustawy o VAT, tj. w momencie otrzymania całości lub części zapłaty, nie później...

Projektowanie procesów biznesowych w przedsiębiorstwach

Nowoczesne technologie i inwestycje w firmę. Czy potrzebuję narzędzia BPMS?     BPMS, czyli Business Process Management System, to rozwiązanie, które umożliwia projektowanie procesów biznesowych w przedsiębiorstwach. Rynek usług w tym sektorze BPMS rozwija się na świecie dynamicznie od ok....

Darmowe przyłącza do sieci ciepłowniczej – nowe prawo energetyczne

Inwestor nie zapłaci opłaty przyłączeniowej za przyłączenie do sieci ciepłowniczej, jeśli wybuduje obiekt wielkości co najmniej dużego domu jednorodzinnego, w pobliżu którego znajdować się będzie miejska sieć ciepłownicza, w której nie mniej niż 75% ciepła stanowić będzie ciepło wytwarzane...

Operat szacunkowy po przejętym majątku

Jesteśmy jednostką budżetową, 01.09.2012 r. przejęliśmy budynek, działkę oraz garaże po zlikwidowanej szkole. W/w majątek został przekazany: protokołem zdawczo-odbiorczym, w którym ujęte są wartości zakupu wraz z umorzeniem w/w majątku. Decyzją Zarządu odnośnie oddania nieruchomości w trwały zarząd wraz...

Komu przysługuje prawo do zachowku i kiedy można podważyć testament?

Czy prawo do zachowku przysługuje kuzynom rodziny współmałżonka lub rodzeństwu spadkodawcy? Podważenie testamentu, kto może i w jakich sytuacjach, jeśli spadkodawca całość majątku przekazuje osobie spoza rodziny? Prawo do dziedziczenia osób nie będących zstępnymi ani wstępnymi spadkodawcy, np. rodzeństwo...

Podatek od akcji otrzymanych w spadku

Odziedziczyłem po zmarłym ojcu akcje i jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Czy muszę zapłacić od tego tzw. podatek Belki (podatek od zysków kapitałowych)? Czy istnieje możliwość niepłacenia tego podatku, np. poprzez zamianę po śmierci spadkodawcy papierów wartościowych na środki...

Jak pozbyć się porzuconego pojazdu z parkingu?

Jakie są możliwości usunięcia starych porzuconych pojazdów z parkingów publicznych i dróg wewnętrznych, osiedlowych, w przypadku kiedy nie ma tablic rejestracyjnych, a właściciela pojazdu nie można ustalić i odnaleźć? Komu można zgłosić taki fakt i jak wyglądają procedury sprawdzania...

Kryzys ekonomiczny to dobry czas na oszczędności oraz inwestycje

Tylko we wrześniu tego roku z funduszy akcji polskich odpłynęło łącznie 75 mln zł, a z funduszy mieszanych prawie 400 mln zł. Polacy zrazili się do funduszy inwestycyjnych tak skutecznie, że nawet dziś w okresie kryzysu, a więc teoretycznie...

Eksmisja na bruk czy z prawem do lokalu zastępczego?

Kogo i czy o każdej porze roku można wyeksmitować z zajmowanego mieszkania? Jakie są prawa eksmitowanego podczas eksmisji z kamienicy prywatnej - czy w tym przypadku gmina musi zapewnić lokum czy powinien to zrobić właściciel kamienicy? ...