OECD – Ocena polskiej gospodarki

19

Polska z powodzeniem poradziła sobie z wyzwaniem napływu obywateli Ukrainy do kraju, a dzięki wdrożonym rozwiązaniom polityki fiskalnej udało się znacząco ograniczyć negatywny wpływ pandemii i inwazji Rosji na Ukrainę na polską gospodarkę – między innymi te wnioski płyną z raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), podsumowującego przegląd gospodarczy Polski. 

Raport OECD był zawsze cennym źródłem rekomendacji dotyczących kształtowania polskiej polityki gospodarczej. Ostatnie trzy lata były wyzwaniem zarówno dla poszczególnych gospodarek, jak i całego systemu globalnego. Doświadczyliśmy bezprecedensowej recesji wywołanej pandemią i następującego po niej szybkiego ożywienia. Dodatkowo 24 lutego 2022 roku byliśmy świadkami ataku Rosji na Ukrainę, co doprowadziło do światowego kryzysu energetycznego i żywnościowego. Dzięki ogromnej determinacji polskich przedsiębiorców oraz rządowemu wsparciu byliśmy w stanie utrzymać potencjał gospodarki w tych trudnych warunkach

– powiedział minister Waldemar Buda komentując najnowszy raport OECD dotyczący polskiej gospodarki.

To wszystko dzięki silnym fundamentom polskiej gospodarki w połączeniu z rozsądną polityką makroekonomiczną. Postpandemiczne ożywienie było w Polsce szybsze niż w zdecydowanej większości krajów unijnych. Już w I kwartale 2021 r. polski poziom PKB przekroczył poziom sprzed pandemii, podczas gdy w całej UE nastąpiło to dopiero 2 kwartały później. I choć rosyjska agresja na Ukrainę i jej ekonomiczne konsekwencje zahamowały ten trend, to jednak skala spowolnienia również była mniejsza niż przewidywano. W 2022 r. PKB wzrósł o blisko 5%.

Dane gospodarcze

OECD przewiduje, że wzrost naszego PKB nie przekroczy 1%. To szacunek zbieżny z naszymi oczekiwaniami. Zgodne pozostają także nasze oczekiwania co do szczytu inflacji, który powinien nastąpić na początku br., a następnie wzrost cen powinien stopniowo hamować.

Organizacja wskazuje, że ryzykiem dla prognoz pozostaje przedłużanie się konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Jednak nasza gospodarka niejednokrotnie zaskoczyła pozytywnie w okresach kryzysowych, na przykład podczas kryzysu finansowego lat 2008-2009 czy kryzysu pandemicznego. Wiele ośrodków analitycznych podkreśla nasze stabilne fundamenty, dywersyfikację gospodarki czy korzystny stan finansów publicznych.

Cyfryzacja gospodarki

Niezależnie od obecnego kryzysu związanego z wojną za naszą wschodnią granicą i jej konsekwencjami – przed Polską wyzwania strukturalne, o czym wspomina raport. Poza zaadoptowaniem rynku pracy do procesów demograficznych i zmieniających się uwarunkowań gospodarczych, Polska podejmuje działania związane z dekarbonizacją gospodarki czy dalszą cyfryzacją gospodarki. Dalsza cyfryzacja gospodarki może pomóc w uwolnieniu potencjału polskich przedsiębiorstw w kraju i na rynkach światowych.

Polska gospodarka ma wszelkie atuty, aby skutecznie konkurować z najbardziej rozwiniętymi gospodarkami świata: dobrze wykształconych pracowników, firmy o rosnącej świadomości technologicznej, bardzo korzystne położenie geograficzne, a także duży i chłonny rynek krajowy. Polska zbudowała nowoczesną gospodarkę opartą na tworzeniu kompleksowego ekosystemu wspierającego innowacyjność. Wprowadziliśmy wiele rozwiązań wspierających zarówno gospodarstwa domowe, jak i biznes. W miarę rozwoju sytuacji modyfikujemy instrumenty wsparcia i dodajemy nowe. Wśród tych działań należy wskazać np. Tarcze Antyinflacyjne, dopłaty do węgla i opału, wsparcie dla branż energochłonnych czy zamrożenie cen energii elektrycznej dla sektora MŚP

– zaznacza minister.

Ponadto, najnowsze dane dotyczące napływu inwestycji zagranicznych potwierdzają, że inwestorzy nie stracili zaufania do Polski i nasza gospodarka nadal pozostaje atrakcyjnym miejscem lokowania kapitału.

Co to jest przegląd gospodarczy OECD?

Polska, tak jak pozostałe państwa należące do OECD, co dwa lata poddawana jest przeglądowi gospodarczemu. Efektem przeglądów jest raport o stanie polskiej gospodarki. Składa się on z dwóch części: rozdziału stałego i tematycznego. Pierwszy dotyczy zagadnień makroekonomicznych i ogólnej sytuacji gospodarczo-społecznej w kraju, a drugi kwestii wybranej wspólnie przez OECD i kraj poddawany przeglądowi. W tym roku jest to cyfryzacja polskiej gospodarki. 

Ministerstwo Rozwoju i Technologii odpowiada za koordynację prac nad przeglądami gospodarczymi państw na forum OECD.

Koordynuje prace polskiej administracji państwowej przy realizacji przeglądu gospodarczego Polski i przewodzi polskiej delegacji podczas takiego przeglądu.

Główne tezy raportu OECD

  • Przed pandemią COVID-19 i wojną Rosji z Ukrainą, Polska była jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek w Europie.
  • Dzięki wdrożonym rozwiązaniom polityki fiskalnej udało się znacząco ograniczyć negatywny wpływ pandemii i inwazji Rosji na Ukrainę na polską gospodarkę.
  • Polska z powodzeniem poradziła sobie z napływem obywateli Ukrainy.
  • Sytuacja geopolityczna uwydatnia potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, a w dalszej perspektywie też przyspieszenia transformacji energetycznej.
  • Dalsza cyfryzacja gospodarki może pomóc uwolnić potencjał przedsiębiorczości polskich firm w kraju i na rynkach globalnych.

MRiT