https://www.fapjunk.com https://fapmeister.com

ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Ocena pracy nauczycieli, dyrektorów oraz pracowników pedagogicznych

Ocena pracy nauczycieli i pracowników pedagogicznych

Nowy system oceniania pracy nauczycieli, ustanowiony w znowelizowanych i znacznie rozbudowanych przepisach art. 6a KN, obowiązuje od 1 września 2018 r. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami przejściowymi art. 123 u.f.z.o.: do postępowań w sprawie dokonania oceny pracy...

Ocena pracy dyrektorów

Zasady i tryb ustalania oceny pracy dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, w tym placówek doskonalenia nauczycieli, oraz publicznych kolegiów pracowników służb społecznych określa rozp. MEN z dn. 29.05.2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli,...