https://www.fapjunk.com https://fapmeister.com

ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Awans zawodowy - pytania i odpowiedzi

Awans nauczyciela i plan rozwoju zawodowego

„Nauczyciel kontraktowy rozpoczyna staż na nauczyciela mianowanego. Jeżeli nauczyciel przystępujący do awansu na mianowanego musi wraz z wnioskiem złożyć plan rozwoju zawodowego, czy może złożyć wniosek o rozpoczęcie stażu pod koniec sierpnia? Jak ma się zapis na wzorze druku...

Awans zawodowy nauczyciela dyrektora

"Czy nauczyciel i jednocześnie dyrektor ds. pedagogicznych w niepublicznym przedszkolu może robić staż na mianowanego? Na umowie jest wyszczególnione wynagrodzenie za nauczyciela i za dyrektora." Możliwość zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego, jest jednym z podstawowych uprawnień nauczyciela, w tym pełniącego...

Awans zawodowy nauczyciela i przerwa w zatrudnieniu

"Nauczyciel mianowany rozpoczął staż na stopień awansu zawodowego  nauczyciela dyplomowanego od  01.09.2014 r. (zakończyć miał się 31.05.2017 roku). Od 24.04.2015 roku przebywał na zwolnieniu lekarskim, następnie urlopie macierzyńskim i kolejno dodatkowym macierzyńskim i rodzicielskim do 25.07.2016 roku. Czy teraz...

Jak interpretować przepisy dotyczące przedłużenia stażu nauczyciela?

Proszę o interpretację art. 9d ust. 5 KN w części mówiącej o konieczności ponownego odbycia stażu w związku z nieobecnością nauczyciela w pracy trwającą dłużej niż 1 rok. Czy nieobecność w pracy nauczyciela z powodów, o których mówi art....