https://www.fapjunk.com https://fapmeister.com

ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Zatrudnienie w oświacie - pytania i odpowiedzi

Godziny ponadwymiarowe nauczycieli i doraźne zastępstwa

„W przedszkolu mam zatrudnionego nauczyciela na 22/22 etatu. Z dniem 01.02.2017 r. nauczyciel ten przechodzi na roczny urlop zdrowotny. Czy mogę jego godziny rozłożyć na innych pracujących nauczycieli nie zatrudniając osoby na zastępstwo? I tak - jednemu nauczycielowi mającemu...

Przerwa w wykonywaniu pracy nauczyciela

"Czy istnieje jakiś przepis mówiący o tym, że po jakiejś przerwie (np. 5 lat) nie pracowania w szkole (jako nauczyciel) traci się prawo wykonywania zawodu? Tudzież są z tego tytuły jakieś inne konsekwencje?" Nie, takiego przepisu nie ma w regulacjach...

Zatrudnienie członka rodziny

„W przedszkolu publicznym organem prowadzącym jest osoba fizyczna, czy może zatrudnić osobę najbliższej rodziny?” Jedynym ograniczeniem dotyczącym możliwości zatrudniania członków rodziny w jednostkach systemu oświaty, jest ... (...) to wynikające z treści art. 26 ustawy o pracownikach samorządowych. Zgodnie z tą...

Podpisywanie umów o pracę

„Kto powinien podpisywać umowy o pracę przy zatrudnieniu pracowników w przedszkolu publicznym prowadzonym przez osobę fizyczną - organ prowadzący niebędący dyrektorem przedszkola, czy zatrudniony przez organ prowadzący dyrektor?” W przypadku przedszkola publicznego zastosowanie znajdzie art. 39 ust. 3 pkt 1...

Godziny nadliczbowe nauczyciela

„Nauczyciel jest zatrudniony w szkole podstawowej (Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół) w wymiarze 18/18 etatu. Zgodnie z przydziałem godzin nauczyciel realizuje następujące godziny: 18 godzin edukacja wczesnoszkolna i 4 godziny w oddziale przedszkolnym 3 i 4-latki. Z jakiego pensum nauczyciel...

Zmniejszenie etatu i wypłata nagrody jubileuszowej

"Nauczycielka zatrudniona poprzez mianowanie wyraziła zgodę na ograniczenie zatrudnienia w trybie art. 22 ust. 2 Karty Nauczyciela do wymiaru 1/2 etatu. W 2017 r. będzie przysługiwała jej nagroda jubileuszowa. W jakiej wysokości należy wypłacić tę nagrodę, czy z pełnego...

Zaległy urlop nauczyciela

Jak prawidłowo naliczyć i w jakim wymiarze niewykorzystany urlop wypoczynkowy nauczyciela? "Nauczycielka zatrudniona na czas nieokreślony od dnia 24.04.2015 r. do 27.07.2015 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim, następnie od 28.07.2015 r. do 25.07.2016 r. na urlopach: macierzyńskim, dodatkowym macierzyńskim i...