https://www.fapjunk.com https://fapmeister.com

ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Powierzanie stanowisk kierowniczych i odwoływanie z tych stanowisk

Powierzanie stanowisk kierowniczych

Wymóg przeprowadzenia konkursu nie obowiązuje w szkołach (placówkach) publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące j.s.t. Omówione w tym punkcie przepisy nie dotyczą szkół prowadzonych przez MON i MS lub podporządkowane im organy; mają natomiast odpowiednie zastosowanie do...

Odwołanie ze stanowiska kierowniczego

Odpowiednio więc do rodzaju zajmowanego stanowiska kompetencje te wykonuje: organ prowadzący szkołę (j.s.t., minister, osoba prawna niebędąca j.s.t., osoba fizyczna) – w przypadku odwołania ze stanowiska dyrektora szkoły, dyrektor szkoły – w przypadku odwołania ze stanowiska wicedyrektora lub z...