https://www.fapjunk.com https://fapmeister.com

ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Usprawiedliwianie nieobecności w pracy, zwolnienia od pracy oraz wynagrodzenie za czas tych zwolnień

Usprawiedliwianie nieobecności w pracy

Sposób usprawiedliwiania nieobecności w pracy określa rozp. MPiPS z dn. 15.05.1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. Nr 60, poz. 281, z późn. zm.). Odpowiednie unormowania w omawianym zakresie mogą...

Zwolnienia od pracy oraz wynagrodzenie przysługujące za czas tych zwolnień

Pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownikowi zwolnienia od pracy w ściśle określonych przepisami prawa przypadkach. Zwolnienia udzielane na podstawie Kodeksu pracy W przepisach k.p. ustawodawca określił sytuacje, w których pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia pomimo niewykonywania pracy (wynoszącego...

Zwolnienia od pracy związane z udziałem w uroczystościach religijnych

Uprawnienia pracowników należących do kościołów i innych związków wyznaniowych w zakresie udzielania zwolnień od pracy na czas świąt religijnych przypadających w dniach niebędących ustawowo wolnymi od pracy uregulowano w przepisach ustawy z dn. 17.05.1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (t. jedn. Dz.U. z 2005 r....