Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2022

14

Centralna Komisja Egzaminacyjna przedstawiła dziś, 1 lipca br. wstępne wyniki przeprowadzonego w maju br. egzaminu ósmoklasisty. 

Do egzaminu ósmoklasisty w sesji głównej (24-26 maja 2022 r.) przystąpiło ok. 502 900 spośród 518 000 uczniów VIII klasy szkoły podstawowej (ok. 97 proc.), w tym 6 150 uczniów-obywateli Ukrainy. Ok. 478 100 uczniów rozwiązywało zadania w arkuszach w wersji standardowej, 24 800 uczniów rozwiązywało zadania w arkuszach w formach dostosowanych. Natomiast do egzaminu w terminie dodatkowym z każdego przedmiotu przystąpiło po ok. 3 500 uczniów.

Średnie wyniki z poszczególnych przedmiotów

Z języka polskiego ósmoklasiści uzyskali średnio 60 proc., z matematyki – 57 proc., z języka angielskiego – 67 proc., z języka niemieckiego – 50 proc. punktów możliwych do zdobycia.

Informacje o wynikach uczniów z Ukrainy

Do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło ok. 6 150 uczniów z Ukrainy. Średnio z egzaminu z języka polskiego otrzymali 22 proc., z matematyki – 34 proc., z języka angielskiego – 44 proc., z języka rosyjskiego – 89 proc.

Wyniki egzaminu w zależności od płci uczniów

Z egzaminem ósmoklasisty lepiej poradziły sobie dziewczęta. Średnio uzyskały wynik z języka polskiego na poziomie 65 proc., a chłopcy na poziomie 55 proc. Język angielski uczennice zdały na poziomie 68 proc., język niemiecki – 53 proc. Takie same średnie wyniki uzyskali chłopcy i dziewczęta na egzaminie z matematyki. Średnio uzyskali z niego 57 proc.

Najwyższe wyniki

Wyniki najwyższe, tj. od 90 do 100 proc., uzyskało:

  • język polski – 14 289 uczniów (3,0 proc.),
  • matematyka – 87 603 uczniów (18,3%),
  • język angielski – 166 154 uczniów (35,3%),
  • język niemiecki – 1 129 uczniów (11,2%).

Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do egzaminu w maju, napisali go w terminie dodatkowym, tj. 13-15 czerwca br.

Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Jest przeprowadzany w formie pisemnej. Każdy ósmoklasista przystąpił do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

  • języka polskiego,
  • matematyki,
  • języka obcego nowożytnego.

W obecnym roku szkolnym egzamin zdawali również uczniowie z Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Szczegółowe informacje dotyczące wyników tegorocznego egzaminu ósmoklasisty będą dostępne 19 września br.

MEiN