ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Organy kolegialne szkoły oraz związki zawodowe

Rada pedagogiczna oraz społeczne organy działające w szkole i placówce

Omówione w tym punkcie przepisy rozdziału 4 u.p.o. „Społeczne organy w systemie oświaty” nie dotyczą niesamorządowych szkół i placówek publicznych oraz szkół i placówek niepublicznych (art. 87 u.p.o.). Rada pedagogiczna Rada pedagogiczna to organ kolegialny, któremu ustawodawca przyznaje szerokie kompetencje w...

Zasady funkcjonowania organizacji związkowych

W ramach zadań i kompetencji, jakie przyznaje im prawo, organizacje związków zawodowych opiniują lub uzgadniają pewne kwestie, a także reprezentują prawa i interesy pracowników, czy też kontrolują ich przestrzeganie. Związki zawodowe stanowią ważny podmiot społeczny mający udział w realizacji...

Uprawnienia działaczy związków zawodowych

Uprawnienia wynikające z ustawy związkowej oraz przepisów wykonawczych Regulacje ustawy o związkach zawodowych i przepisy rozporządzeń gwarantują działaczom związkowym szereg uprawnień, w tym w szczególności prawo do zwolnienia od pracy lub urlopu bezpłatnego na czas pełnienia funkcji związkowej. Ponadto w...