Zasady prowadzenia placówek doskonalenia nauczycieli

Jak otworzyć centrum doskonalenia nauczycieli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej?

5

„Jako organ prowadzący niepubliczne przedszkole oraz niepubliczną szkołę podstawową, chcę rozszerzyć pakiet usług i stworzyć ośrodek doskonalenia nauczycieli oraz poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Jakie wymogi formalne należy spełnić, jaką dokumentację przygotować, itp., aby zarejestrować ww. placówki? Kto wydaje pozwolenia?”

Do placówek doskonalenia nauczycieli ma zastosowanie …

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.