ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Tag: etat

Przejście na emeryturę, a premia kwartalna

„Nasz pracownik przechodzi na emeryturę w trakcie miesiąca i rozwiązuje umowę o pracę, ale...

Placówki niepubliczne i „nieprawidłowe” zatrudnienie nauczycieli

„Proszę wyjaśnić wątpliwości dotyczące kto jest pracodawcą dla nauczycieli w placówce niepublicznej. Jesteśmy placówką...

Niepubliczna oświata i składki na PFRON

„Od 12 lat prowadzę niepubliczne placówki oświatowe: szkołę podstawową i przedszkole. W obu placówkach...

Dyrektor przedszkola i wyliczenie urlopów nauczycielom

„Proszę o pomoc w wyliczeniu urlopów nauczycieli przedszkola, placówka nieferyjna, publiczna: pierwszy zatrudniony na...

Pracowniczy ekwiwalent za urlop

„Nauczyciel ma umowę o pracę w niepełnym wymiarze zajęć na stanowisku nauczyciel zajęć rewalidacyjnych....

Stan zatrudnienia, a umorzenie otrzymanej subwencji

„Pracownik zawnioskował o 2-miesięczny urlop bezpłatny. W związku z tym, iż otrzymaliśmy subwencję z...

Uzupełnianie etatu nauczyciela w innej szkole

„Nauczyciel zatrudniony w szkole X na podstawie mianowania w wymiarze pełnego etatu tj. 18/18...

Epidemia, urlopy, zasiłek opiekuńczy – Czytelnicy pytają

Mam jeszcze część urlopu z roku 2019, czy pracodawca może mnie teraz na...