ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Samorządowcy

Przeniesienie szkoły do innej gminy, a dotacje oświatowe

„Prowadzę od kilku lat niepubliczną szkołę podstawową - organ prowadzący osoba fizyczna. Zgodnie z ustawą złożyłam do 30 września wniosek do budżetu gminy o przyznanie środków na kolejny rok kalendarzowy. Oczywiście złożyłam również sprawozdanie SIO na koniec września. Chcę...

Pracodawcy: Nagroda jubileuszowa dla pracownika

„Pytanie dotyczy terminu wypłaty nagrody jubileuszowej. Pracownik dnia 15.02.1999 r. podjął pierwszą pracę, ma wymagany staż pracy (20 lat) uprawniający do nagrody jubileuszowej. Kiedy należy wypłacić nagrodę jubileuszową: 14 czy 15.02.2019 r.?” Pytanie nie precyzuje, do jakiej grupy zawodowej należy...

Samorządy: Oświadczenia majątkowe

„Jeżeli mam upoważnienie do podpisywania dokumentów z upoważnienia wójta na podstawie art. 39 ust. 2 o samorządzie gminnym i jest napisane: - prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach meldunkowych; - informacji adresowych z ewidencji ludności oraz zaświadczeń o prawie do...

Wypłata dodatku specjalnego za pracę

„Pracownik miał przyznany dodatek specjalny z tytułu zwiększonego zakresu zadań na podstawie pisma (angażu) na okres jednego roku. Po tym okresie pracownik wykonywał te zadania a pracodawca wypłacał mu dodatek, bez pisemnego przyznania (angażu) dodatku specjalnego. Pracownik otrzymał wynagrodzenie...

Udostępnianie danych dziecka w przedszkolu

Czy istnieje podstawa prawna dla urzędnika do kierowania pytań dotyczących adresów zamieszkania/zameldowania dziecka? Chodzi o dotacje celowe dla przedszkola. „Nasze przedszkole jest placówką niepubliczną. Z naszych usług korzystają również dzieci spoza naszej gminy X. W dniu dzisiejszym, telefonicznie zgłosiła się...

RODO w instytucjach publicznych

„Jak w stosunku do publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej wyglądają nowe przepisy RODO?” Od 25 maja zacznie obowiązywać rozporządzenie ... (...) Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i...

Nieobecność dyrektora placówki i zmiana statutu

Udzielenie pełnomocnictwa ogólnego o charakterze upoważniającym i umocowanie do czynności zwykłego zarządu. „Jestem osobą prowadzącą i jednocześnie dyrektorem niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. W związku z problemami zdrowotnymi, planuję dłuższe zwolnienie lekarskie. W jaki sposób osoba mnie zastępująca powinna być upoważniona w...

RODO: inspektor danych osobowych w gminach, urzędach i innych podmiotach publicznych

„Inspektor danych osobowych w urzędzie gminy. Kto może takim być inspektorem? Czy np. inspektor do spraw zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, który zajmuje się m.in. całą akcją kurierską może nim być? Czy inspektor ochrony danych osobowych może być również...

Rozliczenie używania prywatnego pojazdu do celów służbowych

„Kiedy powinniśmy jako gminny ośrodek kultury wypłacić ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych? Po zakończeniu miesiąca, za który jest składany, np. ryczałt za marzec złożony w dniu 01.04.2018 r.? Czy w ostatnim dniu roboczym dla tego pracownika...

Samorządy: podatek od nieruchomości

„Od jakich nieruchomości i budowli jednostki organizacyjne gminy (urząd gminy, szkoły, gminny ośrodek pomocy społecznej), instytucje kultury winny płacić podatek od nieruchomości?” Zgodnie z ... (...) treścią art. 2 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, „opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości...