ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Kadry w firmie

Przedsiębiorcy: ZFŚS w spółkach

„Ile czasu należy przechowywać oświadczenia i wnioski pracowników składane do uzyskania świadczeń z ZFŚŚ? W jaki sposób należy te dokumenty usunąć? Czy są wymagania, aby to w jakiś sposób udokumentować?” Podstawowym aktem prawnym regulującym zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jest ... (...) ustawa...

Pełnomocnictwa w spółce z o.o. i zarząd jednoosobowy

„W zarządzie spółki jest tylko jeden wspólnik i on chce sprzedać spółce na podstawie umowy kupna-sprzedaży samochód osobowy. Sam ze sobą nie może podpisać umowy, to czy może do jej podpisania ustanowić pełnomocnika, np. księgową do podpisania takiej umowy,...

Emerytura dla obcokrajowców w Polsce

„Jeśli pracownik z Ukrainy pracował w firmie 3 lata w Polsce, a do tego czasu cały czas przebywa w Polsce. Teraz Pani ta przeszła na emeryturę w Polsce. Czy firma musi tej Pani coś zapłacić? Jeśli tak, to ile...

Epidemia i rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia

„Pracownik zatrudniony na okres próbny od 06.08 do 30.09.2021 r. od dnia 19.08.2021 r. nie pojawia się w pracy, nie ma z nim kontaktu. Zostaje wysłane pismo rozwiązujące umowę o pracę bez wypowiedzenia z dniem otrzymania pisma. Co w...

Wspólnicy i zatrudnienie w sp. z o.o.

„W sp. z o.o. chcemy, aby nasze role były równe, czyli 2 wspólników na równych prawach. Zatem tu w rachubę będzie wchodziło rozwiązanie umowy o pracę i wyrejestrowanie z ZUS męża jako pracownika, mnie z ZUS zdrowotnego. Z tego...

Długi: Porozumienie trójstronne w sprawie płatności

„Spółka z o.o. i osoba fizyczna prowadząca działalność to jeden właściciel. Osoba fizyczna utraciła płynność finansową i tym samym nie może regulować płatności np. za karty paliwowe. Czy istnieje możliwość nawiązania porozumienia tak, aby sp. z o.o. płaciła za...

Transport: Orzeczenia lekarskie dla kierowców

„Proszę o informację w sprawie orzeczeń lekarskich wydawanych na podstawie skierowania na badania lekarskie, wystawianych dla kierowców zawodowych, jakie winny być na tym orzeczeniu przystawione pieczątki lekarza? Czy wystarczy jedna pieczątka z treścią "badanie profilaktyczne przeprowadził lek. med. ......."?,...

Pracodawcy: Zakładowy regulamin wynagradzania

„Pracodawca chce wprowadzić dodatkową nagrodę za "polecenie", która polegałaby na tym, że pracownik który poleci osobę do pracy w firmie i ta osoba przepracuje 6 miesięcy dostanie nagrodę za polecenie w określonej kwocie. Czy zapis o takiej nagrodzie powinien...

Nowe przepisy zamówień publicznych

„Czy w przypadku wspólnika spółki z o.o. niezatrudnionego w spółce, posiadającego wymagane w zamówieniu publicznym uprawnienia (zdolność zawodowa), będącego właścicielem innej firmy jednoosobowej, należy powołać się na zasoby tej firmy i przedłożyć w ofercie zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, czy...

Umowa najmu samochodu na firmę

„Chcę wynająć samochód na firmę, który będzie używany na taxi, tylko w umowie będzie wskazane że opłata będzie naliczona kiedy jakiś pracownik zachce wynająć w mojej firmie ten samochód, ja nie ponoszę żadnych opłat za wynajem tylko pracownik i...