ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Rynek pracy

MRiPS: Stopa bezrobocia nadal na poziomie 5,1%

Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu listopada 2022 r. wyniosła 5,1% - wynika z szacunków MRiPS. „Sytuacja na rynku pracy jest stabilna, stopa bezrobocia pozostała na niezmienionym poziomie w porównaniu do poprzedniego miesiąca” – podkreśla minister rodziny i polityki społecznej...

BIEC: Rynek pracy w stagnacji

Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia w listopadzie zmalał, kompensując niewielki wzrost odnotowany w październiku br. W zasadzie, od czerwca br. pozostaje on na zbliżonym poziomie, nie wykazując tendencji ani do wzrostu, ani...

Niska liczba osób bezrobotnych w październiku

W październiku w urzędach pracy zarejestrowanych 796 tys. bezrobotnych, czyli o 5,7 tys. mniej niż we wrześniu br. To wynik, jakiego nie widzieliśmy od ponad trzech dekad. „Te dane potwierdzają skuteczność naszych działań” – podkreśliła minister rodziny Marlena Maląg. „Z...

BIEC: Realne płace spadają a na rynku pracy coraz ciaśniej

Wskaźnik Dobrobytu odzwierciedlający ekonomiczną kondycję polskiego społeczeństwa w listopadzie 2022 r. spadł o blisko 1 punkt w stosunku do wartości sprzed miesiąca. Od początku roku wskaźnik charakteryzuje się wyraźną tendencją spadkową a jego skumulowany od początku roku spadek wyniósł...

BIEC: Coraz mniej wakatów

Barometr Ofert Pracy, przygotowywany przez Katedrę Ekonomii i Finansów WSIiZ w Rzeszowie oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w Internecie ogłoszeń o zatrudnieniu, w październiku, po krótkim wrześniowym wyhamowaniu, kontynuuje spadek. W ciągu ostatnich...

5,1 proc. wyniosła w październiku stopa bezrobocia rejestrowanego

W październiku stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,1 proc. – wynika z wstępnych danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. W porównaniu do miesiąca poprzedniego, liczba osób poszukujących pracy, spadła o 4,2 tys. i wyniosła 797,5 tys. Tak niskiej liczby osób bezrobotnych...

Bezrobocie w Polsce we wrześniu na poziomie 2,6 proc.

Stopa bezrobocia we wrześniu br. wyniosła 2,6 proc. – informuje Eurostat. Taki sam wynik odnotowano miesiąc wcześniej. – Oznacza to, że ponownie znaleźliśmy się na drugim miejscu w Unii Europejskiej pod kątem najniższego poziomu bezrobocia – mówi minister rodziny...

Wsparcie dla firm energochłonnych

Łagodzimy wysokie ceny energii dla przedsiębiorstw energochłonnych i chronimy miejsca pracy. W listopadzie rozpocznie się wypłata środków za ubiegły rok. To pierwsza runda rządowego wsparcia dla firm energochłonnych. Nagły wzrost cen energii wywołany rosyjską agresją na Ukrainę wpływa znacząco na...

BIEC: Drobna korekta negatywnych tendencji

Barometr Ofert Pracy, przygotowywany przez Katedrę Ekonomii i Finansów WSIiZ w Rzeszowie oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w Internecie ogłoszeń o zatrudnieniu, we wrześniu przyjął wartość zbliżoną do tej przed miesiącem. Od czerwca...

4,8 proc osiągnęła stopa bezrobocia rejestrowanego we wrześniu

We wrześniu stopa bezrobocia rejestrowanego osiągnęła poziom 4,8 proc. – wynika z wstępnych danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. W porównaniu do miesiąca poprzedniego, liczba bezrobotnych spadła o 3,9 tys. osób.  Wrzesień jest kolejnym miesiącem z bezrobociem najniższym od ponad...