https://www.fapjunk.com https://fapmeister.com

ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Rozporządzenia – to powszechnie obowiązujące akty normatywne, wydawane z reguły przez organ władzy wykonawczej na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania.
Zamieszczone na naszym portalu rozporządzenia publikowane są w wersji ujednoliconej, z uwzględnieniem wszystkich zmian wynikających z nowelizacji. Aktualizacja przepisów dokonywana jest z dniem wejścia zmian w życie. Zmiany te wyszczególniono w każdym rozporządzeniu (po tytule), ze wskazaniem (nad tytułem) Dziennika Ustaw, w którym akt został opublikowany lub ostatnio zmieniony. W celu umożliwienia użytkownikom łatwiejszego i szybszego dotarcia do poszukiwanych przepisów rozporządzenia pogrupowano tematycznie.

Rozporządzenia

Podatki - rozporządzenia

Rozp. w sprawie pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych

Dz.U. 2023.2542 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2023 r. poz. 2542 Na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy...

Rozp. w sprawie pobierania podatku od spadków i darowizn przez płatników

Dz.U. 2023.2532 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie pobierania podatku od spadków i darowizn przez płatników Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2023 r. poz. 2532 Na podstawie art. 18...

Rozp. w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług

Dz.U. 2023.2670 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2023 r. w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2023 r. poz. 2670 Na podstawie art. 146ej ust. 1...

Rozp. w sprawie rodzajów pism niewymagających opatrzenia podpisem lub pieczęcią przez użytkownika e-Urzędu Skarbowego

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.2476 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie rodzajów pism niewymagających opatrzenia podpisem lub pieczęcią przez użytkownika e-Urzędu Skarbowego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2023 r. poz. 2043,...

Rozp. w sprawie korzystania z e-Urzędu Skarbowego

Dz.U. 2023.1178 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie korzystania z e-Urzędu Skarbowego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2023 r. poz. 1178 Na podstawie art. 35b ust. 6 ustawy z...

Rozp. w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego

Dz.U. 2022.2272 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 października 2022 r. w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2022 r....

Rozp. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.1891 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2023 r. poz. 1891 Na podstawie art. 31...

Rozp. w sprawie sposobu przesyłania zgłoszeń oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.881 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania zgłoszeń oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 2542;...

Rozp. w sprawie sposobu przesyłania zgłoszeń oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.2615 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania zgłoszeń oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2023 r. poz. 2615 Na...

Rozp. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.703 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach Opracowano na podstawie:...

Rozp. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

Ostatnia zmiana Dz.U. 2024.206 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 września 2017 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone Opracowano na podstawie: Dz.U. z...

Rozp. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego

Dz.U. 2020.1194 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1194 Na podstawie art. 20d ustawy z dnia 17 lutego...

Rozp. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług

Ostatnia zmian Dz.U. 2020.1127 Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i...

Rozp. w sprawie przedłużenia terminów do sporządzenia i przesłania niektórych informacji podatkowych

Dz.U. 2020.563 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów do sporządzenia i przesłania niektórych informacji podatkowych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 563 Na podstawie art. 50 ustawy...

Rozp. w sprawie sposobu przekazywania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych…

Dz.U. 2019.2451 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu przekazywania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą...