ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Rozporządzenia – to powszechnie obowiązujące akty normatywne, wydawane z reguły przez organ władzy wykonawczej na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania.
Zamieszczone na naszym portalu rozporządzenia publikowane są w wersji ujednoliconej, z uwzględnieniem wszystkich zmian wynikających z nowelizacji. Aktualizacja przepisów dokonywana jest z dniem wejścia zmian w życie. Zmiany te wyszczególniono w każdym rozporządzeniu (po tytule), ze wskazaniem (nad tytułem) Dziennika Ustaw, w którym akt został opublikowany lub ostatnio zmieniony. W celu umożliwienia użytkownikom łatwiejszego i szybszego dotarcia do poszukiwanych przepisów rozporządzenia pogrupowano tematycznie.

Rozporządzenia

Ubezpieczenia i opieka społeczna - rozporządzenia

Rozp. w sprawie wzoru oświadczenia członka OFE (…) o przekazywaniu składki do OFE…

Dz.U. 2024.394 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie wzoru oświadczenia członka otwartego funduszu emerytalnego lub osoby, której Zakład Ubezpieczeń Społecznych ewidencjonuje składkę na subkoncie, o...

Rozp. w sprawie ustalania poziomu potrzeby wsparcia

Dz.U. 2023.2581 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie ustalania poziomu potrzeby wsparcia Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2023 r. poz. 2581 Na podstawie art. 6b6 ust. 4 ustawy...

Rozp. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej

Dz.U. 2023.2452 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2023 r. poz. 2452 Na podstawie...

Rozp. w sprawie standardów opieki sprawowanej nad dziećmi w wieku do lat 3

Dz.U. 2023.2121 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 19 września 2023 r. w sprawie standardów opieki sprawowanej nad dziećmi w wieku do lat 3 Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2023 r. poz....

Rozp. w sprawie wzoru zaświadczenia kwalifikacyjnego

Dz.U. 2023.2052 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 19 września 2023 r. w sprawie wzoru zaświadczenia kwalifikacyjnego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2023 r. poz. 2052 Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 9...

Rozp. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu adopcyjnego oraz wzoru karty dziecka, w tym metryki prowadzenia sprawy

Dz.U. 2023.1828 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu adopcyjnego oraz wzoru karty dziecka, w tym metryki prowadzenia sprawy Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2023...

Rozp. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych…

Dz.U. 2023.1340 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we...

Rozp. w sprawie sposobu i trybu postępowania (…) w sprawach o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Dz.U. 2023.1341 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i...

Rozp. w sprawie legitymacji emeryta-rencisty

Dz.U. 2022.2767 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie legitymacji emeryta-rencisty Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2022 r. poz. 560 Na podstawie art. 68 ust. 4 ustawy z dnia...

Rozp. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19

Dz.U. 2022.230 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2022 r. poz. 230 Na podstawie art....

Rozp. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

Dz.U. 2021.1296 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 1296 Na podstawie art. 9...

Rozp. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19

Dz.U. 2021.2332 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 2332 Na podstawie art. 4a...

Rozp. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego

Dz.U. 2021.893 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 893 Na podstawie art. 107 ust. 6 ustawy z...

Rozp. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy…

Dz.U. 2021.1481 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń...

Rozp. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1403 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych Opracowano na podstawie:...