https://www.fapjunk.com https://fapmeister.com

ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Rozporządzenia – to powszechnie obowiązujące akty normatywne, wydawane z reguły przez organ władzy wykonawczej na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania.
Zamieszczone na naszym portalu rozporządzenia publikowane są w wersji ujednoliconej, z uwzględnieniem wszystkich zmian wynikających z nowelizacji. Aktualizacja przepisów dokonywana jest z dniem wejścia zmian w życie. Zmiany te wyszczególniono w każdym rozporządzeniu (po tytule), ze wskazaniem (nad tytułem) Dziennika Ustaw, w którym akt został opublikowany lub ostatnio zmieniony. W celu umożliwienia użytkownikom łatwiejszego i szybszego dotarcia do poszukiwanych przepisów rozporządzenia pogrupowano tematycznie.

Rozporządzenia

Prawo gospodarcze - rozporządzenia

Rozp. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących

Dz.U. 2023.2605 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2023 r. poz. 2605 Na podstawie...

Rozp. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.2813 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2022 r. poz. 2861; z 2023...

Rozp. w sprawie przyznawania środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej…

Dz.U.2023.963 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie przyznawania środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, utworzenie stanowiska pracy oraz na finansowanie kosztów wynagrodzenia skierowanej osoby...

Rozp. w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.2093 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 20 października 2020 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi Opracowano na podstawie: Dz.U. z...

Rozp. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19

Dz.U. 2021.371 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 371 Na podstawie art. 15ggb ust. 1,...

Rozp. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

Dz.U. 2020.1609 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1609 Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1...

Rozp. w sprawie udzielania pomocy na działalność badawczo-rozwojową związaną z wystąpieniem pandemii COVID-19…

Dz.U. 2020.1259 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie udzielania pomocy na działalność badawczo-rozwojową związaną z wystąpieniem pandemii COVID-19, pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę służącą do testowania i...

Rozp. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących…

Dz.U. 2020.1059 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r....

Rozp. w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.2268 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania Opracowano na podstawie:...

Rozp. w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.1849 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2023 r. poz. 1849 Na podstawie art. 111b ust. 3 pkt...

Rozp. w sprawie udzielania pomocy w uproszczonej formie wsparcia zwrotnego…

Dz.U. 2020.949 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w uproszczonej formie wsparcia zwrotnego ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu oraz z instrumentów...

Rozp. w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej (…) w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1997 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu w celu wspierania polskiej gospodarki w...

Rozp. w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej (…) w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.2318 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 w...

Rozp. w sprawie udzielania pomocy (…) w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.2002 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 w celu wspierania polskiej...

Rozp. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów

Dz.U. 2019.2531 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 2531 Na...