ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Rozporządzenia – to powszechnie obowiązujące akty normatywne, wydawane z reguły przez organ władzy wykonawczej na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania.
Zamieszczone na naszym portalu rozporządzenia publikowane są w wersji ujednoliconej, z uwzględnieniem wszystkich zmian wynikających z nowelizacji. Aktualizacja przepisów dokonywana jest z dniem wejścia zmian w życie. Zmiany te wyszczególniono w każdym rozporządzeniu (po tytule), ze wskazaniem (nad tytułem) Dziennika Ustaw, w którym akt został opublikowany lub ostatnio zmieniony. W celu umożliwienia użytkownikom łatwiejszego i szybszego dotarcia do poszukiwanych przepisów rozporządzenia pogrupowano tematycznie.

Rozporządzenia

Wybrane inne rozporządzenia

Rozp. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych

Dz.U. 2024.316 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2024 r. poz. 316 Na podstawie art. 6 § 2 ustawy z dnia...

Rozp. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2022–2026

Dz.U. 2022.539 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2022–2026 Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2022 r. poz. 539 Na podstawie art. 3...

Rozp. w sprawie współpracy wierzyciela, organu egzekucyjnego i dłużnika zajętej wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym należności pieniężnych

Dz.U. 2021.320 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie współpracy wierzyciela, organu egzekucyjnego i dłużnika zajętej wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym należności pieniężnych Opracowano na podstawie: Dz.U. z...

Rozp. w sprawie przekazywania tytułu wykonawczego i innych dokumentów do organu egzekucyjnego

Dz.U. 2020.1310 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie przekazywania tytułu wykonawczego i innych dokumentów do organu egzekucyjnego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1310 Na podstawie art. 27 §...

Rozp. w sprawie stawki opłaty recyklingowej

Dz.U. 2019.1639 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie stawki opłaty recyklingowej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 1639 Na podstawie art. 40b ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca...

Rozp. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”

Ostatnia zmiana Dz.U. 2016.283 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2016 r. poz. 283 Na podstawie art. 14 ust. 4 pkt 1...

Rozp. w sprawie wzorów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów…

Dz.U. 2017.811 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wzorów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz trybu i terminów ich wydawania...

Rozp. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów…

Dz.U. 2017.810 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2017 r....

Rozp. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2017–2021

Dz.U. 2016.1833 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2017–2021 Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2016 r. poz. 1833 Na podstawie art. 3...

Rozp. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego

Dz.U. 2016.570 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2016 r....

Rozp. w sprawie przydziałów kryzysowych

Dz.U. 2015.575 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie przydziałów kryzysowych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2015 r. poz. 575 Na podstawie art. 99a ust. 13 ustawy z dnia 21 listopada...

Rozp. w sprawie nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.1331 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2023 r. poz. 1331 Na podstawie...

Rozp. w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej

Dz.U. 2014.818 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2014 r. poz. 818 Na podstawie art. 8...

Rozp. w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej

Dz.U. 2014.284 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2014 r. poz. 284 Na podstawie art. 106 ust. 4 ustawy z dnia...

Rozp. w sprawie nadania funkcjonariuszom organów PIS uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

Dz.U. z 2014 r. poz. 282 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2002 r. w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego Opracowano na podstawie:...