https://www.fapjunk.com https://fapmeister.com

ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Ustawy – to powszechnie obowiązujące akty normatywne, wydawane przez organ władzy państwowej (w Polsce – parlament), zajmujące miejsce bezpośrednio po konstytucji, w związku z czym każda z nich może podlegać kontroli z punktu widzenia jej zgodności z ustawą zasadniczą.
Zamieszczone na naszym portalu ustawy publikowane są w wersji ujednoliconej, z uwzględnieniem wszystkich zmian wynikających z nowelizacji i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Aktualizacja przepisów dokonywana jest z dniem wejścia zmian w życie. Zmiany te wyszczególniono w każdej ustawie (po tytule), ze wskazaniem (nad tytułem) Dziennika Ustaw, w którym akt został opublikowany lub ostatnio zmieniony. W celu umożliwienia użytkownikom łatwiejszego i szybszego dotarcia do poszukiwanych przepisów ustawy pogrupowano tematycznie.

Ustawy

Świadczenia i opieka społeczna - ustawy

Ustawa o świadczeniu wspierającym

Dz.U. 2023.1429 Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2023 r. poz. 1429 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczenia kierowanego...

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności

Dz.U. 2023.2768 Ustawa z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2023 r. poz. 2768 Art. 1. Orzeczenie o...

Ustawa o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów

Dz.U. 2023.1407 Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2023 r. poz. 1407 Art. 1. Ustawa określa warunki nabywania prawa do...

Ustawa o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów

Dz.U. 2022.1358 Ustawa z dnia 26 maja 2022 r. o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2022 r. poz. 1358 Art. 1. Ustawa określa warunki nabywania...

Ustawa o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą

Ostatnia zmiana 2023.1088 Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2022 r. poz. 1032; z 2023...

Ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym

Dz.U. 2021.2270 Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 2270 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa warunki nabywania prawa do rodzinnego kapitału opiekuńczego, zwanego dalej...

Ustawa o świadczeniu wyrównawczym dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki

Dz.U. 2021.2314 Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o świadczeniu wyrównawczym dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 2314 Art....

Ustawa o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.2235 Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2022 r. poz. 2235 Art. 1. Ustawa określa...

Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.35 Ustawa z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2023 r. poz. 35 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady przyznawania i realizacji świadczenia w formie...

Ustawa o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19

Dz.U. 2020.1068 Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1068 Art. 1. 1. Ustawa określa warunki nabywania prawa, wysokość,...

Ustawa o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.1407 Ustawa z dnia 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2022 r. poz. 2575; z 2023 r. poz. 1407 Ostatnie zmiany...

Ustawa o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych

Dz.U. 2019.1818 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 1818 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady przyjmowania przez gminę programów...

Ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.1429 Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2023 r. poz. 156, poz. 535, poz. 1429 Ostatnia zmiana (Dz.U....

Ustawa o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym

Dz.U. 2019.303 Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 303 Art. 1. 1. Ustawa określa warunki i tryb przyznawania oraz zasady wypłacania i finansowania rodzicielskiego...

Ustawa o Funduszu Solidarnościowym

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.1429 Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2023 r. poz. 647, poz. 1407, poz. 1429 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2023 r. poz. 1429), zaznaczone...