Free Porn manotobet takbet betcart betboro megapari mahbet betforward 1xbet Cialis Cialis Fiyat

ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Ustawy – to powszechnie obowiązujące akty normatywne, wydawane przez organ władzy państwowej (w Polsce – parlament), zajmujące miejsce bezpośrednio po konstytucji, w związku z czym każda z nich może podlegać kontroli z punktu widzenia jej zgodności z ustawą zasadniczą.
Zamieszczone na naszym portalu ustawy publikowane są w wersji ujednoliconej, z uwzględnieniem wszystkich zmian wynikających z nowelizacji i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Aktualizacja przepisów dokonywana jest z dniem wejścia zmian w życie. Zmiany te wyszczególniono w każdej ustawie (po tytule), ze wskazaniem (nad tytułem) Dziennika Ustaw, w którym akt został opublikowany lub ostatnio zmieniony. W celu umożliwienia użytkownikom łatwiejszego i szybszego dotarcia do poszukiwanych przepisów ustawy pogrupowano tematycznie.

Ustawy

Opieka zdrowotna - ustawy

Ustawa o niektórych zawodach medycznych

Dz.U. 2023.1972 Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2023 r. poz. 1972 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady: 1) wykonywania następujących zawodów medycznych: a)...

Ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta

Dz.U. 2023.1692 Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2023 r. poz. 1692 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady funkcjonowania...

Ustawa o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.2187 Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2023 r. poz. 2187 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1....

Ustawa o medycynie laboratoryjnej

Dz.U. 2022.2280 Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2023 r. poz. 2125 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady i warunki wykonywania czynności medycyny laboratoryjnej; 2) zasady i warunki...

Ustawa o zawodzie farmaceuty

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.1873 Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2022 r. poz. 1873 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady: 1) uzyskiwania prawa wykonywania zawodu farmaceuty; 2) wykonywania zawodu...

Ustawa o zawodzie farmaceuty

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.1972 Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2022 r. poz. 1873; z 2023 r. poz. 1972 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2023 r. poz. 1972),...

Ustawa o Funduszu Medycznym

Dz.U. 2020.1875 Ustawa z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1875 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady: 1) działania Funduszu Medycznego, zwanego dalej „Funduszem”, oraz jego cele; 2)...

Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1329 Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” Opracowano na podstawie: Dz.U. z 20220 r. poz. 1329 Art. 1. Ustawa określa uprawnienia kobiet w ciąży...

Ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami

Dz.U. 2019.1078 Ustawa z dnia 12 kwietna 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 1078 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zakres i cele opieki zdrowotnej nad uczniami; 2)...

Ustawa o Agencji Badań Medycznych

Dz.U. 2019.447 Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o Agencji Badań Medycznych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 447 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Agencja Badań Medycznych, zwana dalej „Agencją”, jest państwową osobą prawną,...

Ustawa o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.1972 Ustawa z dnia 13 września 2018 r. o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 77; z 2023 r. poz. 1972 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2023 r....

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności

Dz.U. 2018.932 Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz. 932. Art. 1. Ustawa określa szczególne uprawnienia świadczeniobiorców posiadających orzeczenie o...

Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium

Dz.U. 2017.2111 Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2017 r. poz. 2111 Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zadania organów administracji rządowej i jednostek...

Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.2527 Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2022 r. poz. 2527 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa cele i organizację podstawowej opieki zdrowotnej oraz...

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej

Dz.U. 2017.1774 Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2017 r. poz. 1774 Art. 1. Ustawa określa szczególne rozwiązania zapewniające poprawę...