test

ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Ustawy – to powszechnie obowiązujące akty normatywne, wydawane przez organ władzy państwowej (w Polsce – parlament), zajmujące miejsce bezpośrednio po konstytucji, w związku z czym każda z nich może podlegać kontroli z punktu widzenia jej zgodności z ustawą zasadniczą.
Zamieszczone na naszym portalu ustawy publikowane są w wersji ujednoliconej, z uwzględnieniem wszystkich zmian wynikających z nowelizacji i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Aktualizacja przepisów dokonywana jest z dniem wejścia zmian w życie. Zmiany te wyszczególniono w każdej ustawie (po tytule), ze wskazaniem (nad tytułem) Dziennika Ustaw, w którym akt został opublikowany lub ostatnio zmieniony. W celu umożliwienia użytkownikom łatwiejszego i szybszego dotarcia do poszukiwanych przepisów ustawy pogrupowano tematycznie.

Ustawy

Prawo gospodarcze - ustawy

Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.1852 Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2023 r. poz. 1658, poz. 1852 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2023 r. poz. 1852),...

Ustawa o ekonomii społecznej

Ostatnia zmiana Dz.U. 2024.113 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2024 r. poz. 113 Dział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje: 1) organizację i zasady działania przedsiębiorstwa społecznego; 2) zasady uzyskiwania...

Ustawa o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022–2024

Dz.U. 2022.2088 Ustawa z dnia 29 września 2022 r. o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022–2024 Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2022 r. poz. 2088 Art. 1. Ustawa...

Ustawa – Prawo zamówień publicznych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.1720 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2023 r. poz. 1605, poz. 1720 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2023 r. poz. 1720), zaznaczona w tekście...

Ustawa o wsparciu rynku ubezpieczeń należności handlowych w związku z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym COVID-19

Dz.U. 2020.1422 Ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o wsparciu rynku ubezpieczeń należności handlowych w związku z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym COVID-19 Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1422 Art. 1. 1. Ustawa określa zasady...

Ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców

Dz.U. 2020.1298 Ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1298 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa warunki, tryb i...

Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19…

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.2141 Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 Opracowano...

Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.201 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2023 r. poz. 201 Art. 1. Ustawa w art. 2–12...

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19

Dz.U. 2020.694 Ustawa z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 694 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2020 r....

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.1079 Ustawa z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 986; z 2022 r....

Ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1666 Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1666 Ostatnie...

Ustawa o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości

Dz.U. 2019.229 Ustawa z dnia 17 stycznia 2019 r. o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 229 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Celem Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, zwanej dalej „Platformą”, jest...

Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.170 Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 170 Rozdział 1 Zakres spraw...

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.1723 Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2023 r. poz. 1111, poz. 1723 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2023 r. poz. 1723), zaznaczone w tekście...

Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.2211 Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2023 r. poz. 2211 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) warunki oferowania, sprzedaży i...