ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Ustawy – to powszechnie obowiązujące akty normatywne, wydawane przez organ władzy państwowej (w Polsce – parlament), zajmujące miejsce bezpośrednio po konstytucji, w związku z czym każda z nich może podlegać kontroli z punktu widzenia jej zgodności z ustawą zasadniczą.
Zamieszczone na naszym portalu ustawy publikowane są w wersji ujednoliconej, z uwzględnieniem wszystkich zmian wynikających z nowelizacji i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Aktualizacja przepisów dokonywana jest z dniem wejścia zmian w życie. Zmiany te wyszczególniono w każdej ustawie (po tytule), ze wskazaniem (nad tytułem) Dziennika Ustaw, w którym akt został opublikowany lub ostatnio zmieniony. W celu umożliwienia użytkownikom łatwiejszego i szybszego dotarcia do poszukiwanych przepisów ustawy pogrupowano tematycznie.

Ustawy

Podatki - ustawy

Ustawa o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.948 Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2023 r. poz. 948 Dział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa...

Ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.241 Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2023 r. poz. 241 Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady i tryb...

Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.1860 Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2023 r. poz. 614, poz. 641, poz. 658, poz. 760, poz. 996, poz. 1059, poz....

Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.148 Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2023 r. poz. 148 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem od sprzedaży detalicznej,...

Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.623 Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2023 r. poz. 623 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem aktywów niektórych instytucji...

Ustawa o podatku leśnym

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.888 Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 888 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2018 r. poz. 2244), zaznaczone w tekście na czerwono...

Ustawa o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.2009 Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2023 r. poz. 2009 Ostatnie zmiany (Dz.U. z...

Ustawa o podatku rolnym

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.1309 Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 1256, poz. 1309 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2019 r. poz. 1309), zaznaczona w tekście...

Ustawa o podatku od spadków i darowizn

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.1843 Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2023 r. poz. 1774, poz. 1843 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2023 r. poz. 1843),...

Ustawa o podatku od towarów i usług

Ostatnia zmiana Dz.U. 2024.361 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2024 r. poz. 361 Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem od towarów...

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.2291 Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2023 r. poz. 70, poz. 1313, poz. 2291 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2023 r. poz....

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2024.295 Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2024 r. poz. 295 Rozdział 1 Przedmiot opodatkowania Art. 1. 1. Podatkowi podlegają: 1) następujące czynności cywilnoprawne: a) umowy sprzedaży...

Ustawa o doradztwie podatkowym

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.2117 Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 2117 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa warunki i zasady wykonywania doradztwa podatkowego, organizację samorządu doradców podatkowych...

Ustawa – Ordynacja podatkowa

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.2760 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2023 r. poz. 2383, poz. 2760 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2023 r. poz. 556), zaznaczone w tekście na...

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2024.232 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2023 r. poz. 2805; z 2024 r. poz. 232 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2024...