ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Ustawy – to powszechnie obowiązujące akty normatywne, wydawane przez organ władzy państwowej (w Polsce – parlament), zajmujące miejsce bezpośrednio po konstytucji, w związku z czym każda z nich może podlegać kontroli z punktu widzenia jej zgodności z ustawą zasadniczą.
Zamieszczone na naszym portalu ustawy publikowane są w wersji ujednoliconej, z uwzględnieniem wszystkich zmian wynikających z nowelizacji i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Aktualizacja przepisów dokonywana jest z dniem wejścia zmian w życie. Zmiany te wyszczególniono w każdej ustawie (po tytule), ze wskazaniem (nad tytułem) Dziennika Ustaw, w którym akt został opublikowany lub ostatnio zmieniony. W celu umożliwienia użytkownikom łatwiejszego i szybszego dotarcia do poszukiwanych przepisów ustawy pogrupowano tematycznie.

Ustawy

Edukacja - ustawy

Ustawa o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli

Dz.U. 2023.1369 Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2023 r. poz. 1369 Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb przyznawania wsparcia uczniom...

Ustawa o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1060 Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 1060 Art. 1. Fundusz Polskiej Nauki, zwany dalej „Funduszem”, finansuje...

Ustawa o Sieci Badawczej Łukasiewicz

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.1672 Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 2098; z 2023 r. poz. 1672 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2023 r. poz....

Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ostatnia zmiana Dz.U. 2024.124 Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz. 1669; z 2019 r. poz. 39,...

Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ostatnia zmiana Dz.U. 2024.227 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2023 r. poz. 742, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1672, poz. 1872, poz....

Ustawa o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Ostatnia zmiana Dz.U. 2018.1669 Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2017 r. poz. 1530; z 2018 r. poz. 1669 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2018 r....

Ustawa o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.2454 Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2022 r. poz. 2454 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa cele i źródła finansowania Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej,...

Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2024.123 Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2023 r. poz. 1400, poz. 2005; z 2024 r. poz. 123 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2024...

Ustawa – Prawo oświatowe

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.2005 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2023 r. poz. 900, poz. 1672, poz. 1718, poz. 2005 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2023 r. poz. 2005),...

Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.1116 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2017 r. poz. 60, poz. 949, poz. 2203; z 2018 r. poz. 2245;...

Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.2005 Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 226; z 2023 r. poz. 2005 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2023 r. poz....

Ustawa o Polskiej Akademii Nauk

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1796 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1796 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2019 r. poz. 1655), zaznaczona w tekście na...

Ustawa o instytutach badawczych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2024.534 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2024 r. poz. 534 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Instytutem badawczym w rozumieniu ustawy jest państwowa jednostka organizacyjna,...

Ustawa o systemie oświaty

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.2005 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2022 r. poz. 2230; z 2023 r. poz. 2005 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2023 r. poz. 2005),...

Ustawa – Karta Nauczyciela

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.2005 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2023 r. poz. 984, poz. 1586, poz. 1672, poz. 2005 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2023 r. poz. 1672),...