ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Kodeksy – to powszechnie obowiązujące akty normatywne stanowiące usystematyzowany zbiór przepisów regulujących określoną dziedzinę stosunków społecznych.
Zamieszczone na naszym portalu kodeksy publikowane są w wersji ujednoliconej, z uwzględnieniem wszystkich zmian wynikających z nowelizacji i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Zmiany wprowadzane są na bieżąco, z chwilą ich wejścia w życie. Każdy z kodeksów został poprzedzony artykułem „Od Redakcji…”, gdzie wyszczególniono wszystkie Dzienniki Ustaw, na podstawie których opracowano tekst ujednolicony oraz dyrektywy Wspólnot Europejskich, których wdrożenia – w ramach swoich regulacji – dokonuje dany kodeks.

Kodeksy

Kodeks karny

k.k. – Część ogólna (art. 1-116)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2024.17 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2022 r. poz. 2600), zaznaczona w tekście na czerwono — weszła w życie dnia 14.03.2024 r. — dotyczy art. 44b (dodany). Rozdział I Zasady odpowiedzialności karnej Art....

k.k. – Część szczególna (art. 117-316)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2024.17 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2022 r. poz. 2600), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w życie dnia 14.03.2024 r. — dotyczą art.: 178, 178a. Rozdział XVI Przestępstwa przeciwko pokojowi,...

k.k. – Część wojskowa (art. 317-363)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2024.17 Rozdział XXXVIII Przepisy ogólne dotyczące żołnierzy Art. 317. § 1. Przepisy części ogólnej i szczególnej tego kodeksu stosuje się do żołnierzy, jeżeli część wojskowa nie zawiera przepisów odmiennych. § 2. Przepisy art....