https://www.fapjunk.com https://fapmeister.com

ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Kodeksy – to powszechnie obowiązujące akty normatywne stanowiące usystematyzowany zbiór przepisów regulujących określoną dziedzinę stosunków społecznych.
Zamieszczone na naszym portalu kodeksy publikowane są w wersji ujednoliconej, z uwzględnieniem wszystkich zmian wynikających z nowelizacji i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Zmiany wprowadzane są na bieżąco, z chwilą ich wejścia w życie. Każdy z kodeksów został poprzedzony artykułem „Od Redakcji…”, gdzie wyszczególniono wszystkie Dzienniki Ustaw, na podstawie których opracowano tekst ujednolicony oraz dyrektywy Wspólnot Europejskich, których wdrożenia – w ramach swoich regulacji – dokonuje dany kodeks.

Kodeksy

Kodeks karny wykonawczy

k.k.w. – Część ogólna (art. 1-43zf)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.1606 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2023 r. 1606), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w życie dnia 15.02.2024 r. — dotyczą art.: 11, 43lh. Rozdział I Zakres obowiązywania Art. 1. § 1....

k.k.w. – Część szczególna (art. 44-223n)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.1606 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2023 r. poz. 818, poz. 1606), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w życie dnia 15.02.2024 r. — dotyczą art.: 168a, 212. Rozdział VIII Grzywna Art....

k.k.w. – Część wojskowa (art. 224-241)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.127 Rozdział XVI Przepisy ogólne Art. 224. Przepisy części ogólnej, szczególnej i końcowej stosuje się odpowiednio do żołnierzy, a w wypadkach wskazanych w ustawie — także do osób powołanych do pełnienia służby...

k.k.w. – Część końcowa (art. 242-259)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.127 Rozdział XXI Objaśnienie wyrażeń ustawowych Art. 242. § 1. Jeżeli w części ogólnej niniejszego kodeksu używa się określenia „skazany”, odpowiednie przepisy mają zastosowanie także do tymczasowo aresztowanego oraz do sprawcy, wobec...