Szkoły pomoc dla uczniów na lata 2022–2024

Pomoc uczniom poszkodowanym przez żywioły – projekt rozporządzenia.

7

Rada Ministrów skierowała do konsultacji i uzgodnień projekt przepisów określających szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i uczniom z rodzin, które ucierpiały i poniosły straty na skutek wystąpienia nawałnic lub innych zdarzeń atmosferycznych, w szczególności huraganów, deszczy nawalnych, gradobicia lub powodzi. Zawarte w nim rozwiązania będą stosowane w latach 2022–2024.

Beneficjenci pomocy

Pomoc będzie przysługiwała dzieciom realizującym w latach szkolnych 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 i 2024/2025 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz uczniom uczęszczającym w tych samych latach do szkół wszystkich typów, kształcącym się w tych szkołach w formie dziennej, jeżeli ich rodziny poniosły odpowiednio w roku 2022, 2023 lub 2024 straty w wyniku wystąpienia żywiołu, które stanowiły podstawę do przyznania zasiłku celowego z pomocy społecznej w wysokości …

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.