Organizacja opieki i nauki dla uchodźców. Nowe rozwiązania prawne

Jakie może być wsparcie dla obywateli Ukrainy szukających w naszym kraju schronienia po agresji militarnej Rosji?

1

Dnia 12.03.2022 r. weszła w życie ustawa z dn. 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.). Zawarte w niej rozwiązania obowiązują, co do zasady, z mocą wsteczną od 24.02.2022 r., czyli od wybuchu wojny za naszą wschodnią granicą.

W ustawie, której celem jest wsparcie obywateli Ukrainy szukających w naszym kraju schronienia po agresji militarnej Rosji, znalazły się również przepisy dotyczące edukacji uchodźców …

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.