Czy nastąpi podwyżka wynagrodzeń nauczycieli jeszcze w tym roku?

MEiN: Wynagrodzenia w oświacie będą nadal rosły. O ile i od kiedy?

4

Dnia 24.03.2022 r. sejm jednogłośnie uchwalił nowelizację ustawy – Karta Nauczyciela, która gwarantuje tej grupie zawodowej wyższe wynagrodzenie w okresie od 1 maja do 31 grudnia tego roku. Zgodnie z jej zapisami nauczycielskie pensje wzrosną o 4,4%.

Przepis epizodyczny w KN

Projekt zmian w KN został złożony przez grupę posłów. „Obecny poziom wynagrodzeń nauczycieli nie jest dostatecznie motywujący. W związku z brakiem poparcia środowiska oświatowego dla planowanych przez rząd istotnych zmian systemowych w zakresie statusu zawodowego nauczycieli, które miały skutkować od 01.09.2022 r. znacznym wzrostem wynagrodzeń nauczycieli, niezbędne jest podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli niezależnie od zmian systemowych statusu tej grupy zawodowej” – argumentowali autorzy nowelizacji, odnosząc się do odrzucenia przez związki zawodowe rządowych propozycji zwiększenia pensum i likwidacji niektórych dodatków do pensji.

Od 2020 r. wysokość …

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.