Wsparcie finansowe dla j.s.t. za uczniów z Ukrainy

MF: Samorządy z dodatkowymi środkami z Funduszu Pomocy.

15

Jednostki samorządu terytorialnego otrzymały dodatkowe środki w łącznej wysokości 63,15 mln zł.

Przekazane przez ministra finansów środki pochodzą z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Minister finansów przekazał dziś na rachunki bankowe samorządów dodatkowe środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w łącznej wysokości 63,15 mln zł.

Jest to pierwsza część środków za okres 24.02-31.03.2022 r. Kolejne raty będą wypłacane w następnych miesiącach.

Źródło: Ministerstwo Finansów