Pracownicy: Czas pracy, a warsztaty integracyjne

Zmianowy system czasu pracy. Jak pracodawca ma ustalić harmonogram i regulamin w zakładzie pracy? Co z odpoczynkiem dobowym i nadgodzinami?

6

„Pracownicy w firmie pracują na trzy zmiany według wcześniej ustalonego harmonogramu. Pracodawca chce w grudniu (poniedziałek) zorganizować warsztaty integracyjne, które będą odbywać się od godz. 10.00-14.00 (w czasie trwania I zmiany), potem będzie spotkanie świąteczne dla pracowników (dobrowolne). W związku z tym chce, aby wszyscy pracownicy w ten dzień mieli I zmianę i aby to był czas zaliczony do czasu pracy. Czy prawidłowo będzie, jeśli w harmonogramie czasu pracy ustali dla wszystkich pracowników na ten dzień I zmianę?”

Za ustaloną w zakładzie pracy organizację czasu pracy pracowników odpowiada pracodawca. Z pytania nie wynika czy w firmie istnieje …

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.