Delegacje i zmodyfikowane miejsce wykonywania pracy

Dokumenty potwierdzające każdorazową realizację zadania służbowego w ramach odbywanej podróży służbowej pracownika.

46

„Proszę o interpretację prawną przedstawionego w załączniku problemu. Dotyczy wątpliwości z Naszej strony (związkowej) czy pracodawca w świetle obowiązujących nas Lasy Państwowe przepisów ma rację mówiąc, że delegacja nie jest potrzebna w opisanym przypadku (kancelaria leśnictwa mieści się poza granicami leśnictwa 12 km). Czyli na przejazdy z kancelarii do granic leśnictwa. Myślę, że najważniejszym dokumentem jest tutaj pismo wyjaśniające treść zarządzenia Zn. spr.: ZI.4001.7.2021, są w nim zapisy wprost zaprzeczające zaistniałej sytuacji w Naszym Nadleśnictwie. Dokładne pytanie w temacie w załączniku: W praktyce LP jest, że kancelaria danego leśnictwa zlokalizowana jest na terenie pracy danego leśniczego (w miejscu pracy leśniczego). Zgodnie z § 4 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników PGL LP (PUZP) „miejscem pracy dla leśniczego, podleśniczego (…) jest teren leśnictwa, wskazanego w umowie o pracę”. Obecnie przy siedzibie nadleśnictwa (nadleśnictwo zlokalizowane jest na terenie leśnictwa X) w wyniku remontu pomieszczeń magazynowych powstały 2 kancelarii leśnictw: 1 kancelaria dla leśniczego i podleśniczego leśnictwa X; 1 kancelaria dla leśniczego i podleśniczego leśnictwa Y. Pytania:

  1. Czy w związku z powyższym jeśli leśniczy i podleśniczy leśnictwa Y w trakcie dnia pracy (w godzinach pracy) zobowiązani będą do przyjazdu w celach służbowych do swojej nowej kancelarii zlokalizowanej na terenie leśnictwa X powinni otrzymać delegację? Czy jednak delegacja w takiej sytuacji nie będzie im przysługiwała?;
  2. Czy na skutek utworzenia nowej kancelarii dla leśnictwa Y na terenie leśnictwa X nadleśniczy może kierując się zapisami PUZP w zakresie miejsca pracy leśniczego; i podleśniczego zmienić umowę o pracę w zakresie miejsca pracy na: teren leśnictwa Y oraz kancelaria leśnictwa znajdująca się na terenie leśnictwa X (PUZP wyraźnie wskazuje miejsce pracy leśniczego i podleśniczego na teren leśnictwa wskazanego w umowie)?;
  3. Czy przejazd między terenem leśnictwa Y a nową kancelarią na terenie leśnictwa X w godzinach pracy można traktować jako dojazd do pracy, za który delegacja się nie należy? Odległość między nową kancelarią dla leśnictwa Y, a terenem leśnictwa Y to ok. 12 km.”

Odpowiadając na pytania Czytelnika zwrócić należy szczególną uwagę na zapisy zawarte w …

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.