MF: Nauczyciele skorzystają na Polskim Ładzie

Nauczyciele: Informacja Ministerstwa Finansów dotycząca wynagrodzeń.

17
  • Dla nauczycieli zmiany w Polskim Ładzie są korzystne lub co najmniej neutralne.
  • Na reformie zyskają nauczyciele o zarobkach do 5.700 zł brutto miesięcznie.
  • Nauczyciele z pensją brutto między 701 a 11.141 zł mogą z powodzeniem korzystać z preferencji podatkowej dla klasy średniej – tak jak wszyscy pracownicy na etacie.

W Polsce jest blisko 611,5 tys. etatów nauczycieli zatrudnionych na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela. Największą grupę (przeszło 60 proc.) stanowią nauczyciele dyplomowani. Nauczycieli mianowanych jest niemal 19 proc., a kontraktowych 17 proc. a 3 proc. – stażyści.

Obecnie przeciętne miesięczne wynagrodzenie nauczyciela stażysty wynosi 3.538 zł brutto miesięcznie.

  • Taki nauczyciel zyska na Polskim Ładzie aż 144 zł miesięcznie „na rękę”, czyli aż 1.728 zł rocznie.

Obecnie przeciętne wynagrodzenie nauczyciela kontraktowego wynosi 3.927 zł brutto miesięcznie.

  • Taki nauczyciel skorzysta na Polskim Ładzie aż 118 zł miesięcznie „na rękę”, czyli aż 1.416 zł w skali roku.

Nauczyciel mianowany ma obecnie 5.094 zł wynagrodzenia przeciętnego brutto miesięcznie.

  • Dzięki reformie Polskiego Ładu będzie miał co miesiąc w portfelu 40 zł więcej, a rocznie zyska aż 480 zł „na rękę”.

Nauczyciel dyplomowany – ma obecnie wynagrodzenie brutto w kwocie 6.510 zł brutto miesięcznie.

  • Dla takiego nauczyciela reforma będzie neutralna – dzięki preferencji dla klasy średniej.

W związku z wprowadzeniem Polskiego Ładu od 01.01.2022 r. wyższe wynagrodzenie netto otrzymają nauczyciele stażyści, kontraktowi oraz mianowani. W przypadku nauczycieli dyplomowanych zmiany w sposobie naliczania wynagrodzenia netto będą neutralne. Szacowany wzrost wynagrodzenia netto otrzymywanego przez ww. nauczycieli, w skali roku to kwota ok. 240 mln zł.

W styczniu br. część pracowników otrzymała niższe wynagrodzenie „na rękę” niż w ubiegłym roku. Było to spowodowane m.in. niepotrzebnie złożonym wnioskiem o rezygnację z ulgi dla klasy średniej lub niepobraniem przez pracodawcę przy zatrudnieniu tzw. formularza PIT-2, który pozwala zastosować kwotę wolną już na etapie zaliczek.

Monitorując na bieżąco sytuację i odpowiadając na przypadki wypłaty niższych wynagrodzeń, Minister Finansów wydał 7 stycznia br. rozporządzenie zmieniające zasady poboru zaliczek na podatek dochodowy. Dzięki rozporządzeniu wysokość zaliczki za styczeń, w przypadku pracowników czy zleceniobiorców osiągających miesięczny dochód do 12.800 zł brutto, powinna być pobierana w wysokości nie wyższej niż kwota zaliczki obliczanej na zasadach funkcjonujących w ubiegłym roku, tj. do 31.12.2021 r. Oznacza to, że wynagrodzenia wypłacane wskazanym pracownikom „na rękę” (netto) nie będą niższe niż w ubiegłym roku.

Zaliczki na podatek dochodowy, pobierane przez płatników po 1 stycznia br., powinny być obliczane w sposób opisany w rozporządzeniu. Zaliczki pobrane w wyższej wysokości zostaną ponownie przeliczone. Jeżeli wypłacone wynagrodzenia nie uwzględniały metody pobierania zaliczek na podatek dochodowy opisanej w rozporządzeniu, pracownicy otrzymają korekty od płatników.

Wypłata wyrównań rozpocznie się w poniedziałek, 10 stycznia br. Ministerstwo Finansów wystosowało do płatników apel o pilne skorygowanie naliczonych wynagrodzeń.

Na stronie podatki.gov.pl można znaleźć dodatkowe informacje na temat pobierania zaliczek według nowych zasad. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.

Zachęcamy również do zapoznania się z materiałami informacyjny mi, w których eksperci Ministerstwa Finansów wyjaśniają zagadnienia związane z obliczaniem wynagrodzeń pracowników.

Materiały są dostępne na stronie Ministerstwa Finansów.

Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki